Home > Photoshop > Chuyển Cảnh Ban Ngày Thành Đêm Mưa Bão

Chuyển Cảnh Ban Ngày Thành Đêm Mưa Bão

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi một hình ảnh ban ngày thành hình ảnh trong một đêm tối và thêm một vài hiệu ứng đặc biệt lên đó. Chúng ta không chỉ làm cho hình ảnh ban ngay trở thành ban đêm mà còn thêm hiệu ứng mưa bão vào trong hình ảnh đó.

Xem trước hình ảnh chúng ta sẽ tạo ra.

Đầu tiên, chúng ta sẽ quan sát bức ảnh mà chúng ta sẽ tạo ra. Nhấp chuột lên màn hình bên dưới để xem kích thước đầy đủ. Như mọi khi, file Photoshop được phân có sẵn thông qua Psdtuts+ Plus membership.
Final Click

Bước 1

Mở hình ảnh tòa nhà. Chúng ta sẽ chọn cửa trước và phân tách nó với background. Nhấn Ctrl+ J để sao chép background layer. Đổi tên layer mới này là “Gate”. Chọn Polygonal Lasso Tool (L) và vẽ một vùng chọn xung quanh cửa trước.

Bước 2

Giữ phím Alt và bỏ đi những vùng không thuộc cửa cổng. Sau khi hoàn thành, bạn nhấn Add Layer Mask button. Sau đó thiết lập Blend Mode sang Linear Burn.

Bước 3

Chọn “Background layer”, sau đó nhấn Ctrl+ J và đổi tên layer này thành “Lighting.”

Bước 4

Với layer “Lighting” đã chọn, vào Filter > Render > Lighting Effects. Chọn Style “Three Down”. Xoay chúng lộn ngược lại và đặt chúng lên vị trí chính xác. Sau đó, di chuyển Exposure Slider lên 93 và thiết lập Ambience lên 3, như hiển thị bên dưới.

Bước 5

Mở bức ảnh “chim” và drag nó vào document của bạn. Đặt nó đằng sau “Lighting” layer. Đổi tên nó thành “Birds.”

Bước 6

Chọn “Lighting” layer. Chọn Polygonal Lasso Tool (L), và vẽ một vùng chọn xung quanh nhà. Sau đó, nhấp chuột lên button Add Layer Mask.

Bước 7

Vào Background Layer, sao chép nó, và đặt nó bên dưới layer “Gate”. Thay đổi Blend Mode của layer sang Overlay. Sau đó, đổi tên layer là “House Overlay.”

Bước 8

Nhấn Ctrl + L để xuất hiện lệnh Levels. Nhập các giá trị như hiển thị bên dưới.

Bước 9

Nhấn Ctrl + U để xuất hiện lệnh Hue / Saturation. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn Colorize option và nhập các giá trị như bên dưới.

Bước 10

Hãy chắc layer “Birds” đã được đánh dấu. Sau đó, chọn Sponge tool (O). Thiết lập Mode sang Desaturate và Flow 100%. Nhấp chuột và drag lên trên khu vực đã bão hòa, như hiển thị bên dưới.

Bước 11

Chọn Burn tool (O). Thiết lập Range sang Shadows và Exposure 50%. Nhấp chuột và drag lên trên các cành cây sáng.

Bước 12

Chọn layer “Lighting.” Nhấn Ctrl + Shift + U để Desaturate layer.

Bước 13

Tạo một layer mới có tên gọi là “fog”, và đặt nó lên trên “House Overlay” layer.

Bước 14

Nhấn D để chắc màu sắc của foreground là màu đen và background là màu trắng. Nhấn Alt + Backspace để tô màu layer bằng màu của foreground. Vào Filter > Render > Difference Clouds. Sau đó, nhấn Ctrl + F 2 lần để làm cho hiệu ứng nhiều Volumetric.

Bước 15

Thay đổi Blend mode sang Linear Dodge (Add) cho “Fog” layer. Sau đó, thiết lập Opacity là 18%.

Bước 16

Nhấn Ctrl + L để xuất hiện lệnh Levels. Sau đó, nhập các giá trị như hiển thị bên dưới.

Bước 17

Chọn “Gate” layer và thêm một Hue/Saturation Adjustment Layer. Hãy chắc bạn đã chọn Colorize. Nhập các giá trị như bên dưới.

Bước 18

Ok, chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành hướng dẫn. Chúng ta tạo ra một phiên bản bão tố trong hình ảnh tương tự. Lưu bức ảnh này. Sau đó, vào “birds” layer, chọn Move tool (V), và di chuyển layer cho đến khi bạn không thể nhìn thấy những chú chim.

Bước 19

Thiết lập Opacity của“Fog” layer 30%.

Bước 20

Tạo một layer mới có tên là “Rain” và đặt nó đằng sau layer “Gate”.

Bước 21

Nhấn Alt + Backspace để tô màu layer với màu sắc foreground. Sau đó vào Filter > Noise > Add Noise. Mở Monochromatic option. Sau đó, thiết lập Amount lên 170%.

Bước 22

Vào Filter> Blur> Motion Blur. Thiết lập Angle là -50 và Distance 32. Sau đó, nhấn Enter để gắn Filter.

Bước 23

Nhấn Ctrl + T để xuất hiện lệnh Free Transform. Scale layer lên 115% để di chuyển các edge không cần thiết của layer ra bên ngoài.

Bước 24

Giữ phím Alt và nhấp chuột lên Eye ngay cạnh “Rain” Layer để ẩn toàn bộ layer trừ layer “Rain”. Sau đó, nhấn Ctrl+ L để xuất hiện lệnh Levels. Sau đó, thiết lập các giá trị như như hiển thị bên dưới.

Bước 25

Giữ phím Alt và nhấn Eye mgay cạnh “Rain” layer để hiển thị tất cả layer. Sau đó, thay đổi Opacity của “Rain” layer lên 80%. Sau đó, thay đổi Blend Mode sang Multiply.

Bước 26

Kích đúp lên Hue / Saturation Adjustment Layer. Sau đó, thay đổi các giá trị như hiển thị bên dưới.

Bước 27

Thêm một Levels Adjustment Layer và nhập các giá trị sau đây.

Bước 28

Chọn “Rain” layer. Sau đó, nhấp chuột lên Layer Mask button. Chọn Brush Tool (B). Thay đổi Opacity 50% và tạo một vài cú nhấp lên một số khu vực để tối thiểu hóa hiệu ứng mưa.

Kết luận

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này cho bất kỳ một bức ảnh buiding nào chụp vào ban ngày. Trong hướng dẫn này, tôi đã sử dụng bức ảnh lúc hoàng hôn. Đó là lý do tại sao không có shadow trên tòa nhà, điều đó cũng làm cho hình ảnh trở thành một ví dụ tiêu biểu về sử dụng các hiệu ứng này. Tôi hi vọng bạn sẽ thích hướng dẫn này. Thanks.

Dịch và biên tập từ: Psd.tutsplus

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: