Home > Photoshop > Hiệu Ứng Nước Chảy từ Vòi

Hiệu Ứng Nước Chảy từ Vòi

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách kết hợp các filter Photoshop để tạo hiệu ứng nước đang chảy từ vòi rất hiện thực.


Chúng ta bắt đầu với một document, kích thước 500×500 pixels

Nhấn “D” để Reset bảng màu của bạn sang màu đen và trắng.

Tạo một layer mới, sau đó, gắn Filter sau:
Filter » Render » Clouds

Vào: Filter » Blur » Gaussian Blur
Thiết lập: 6

Vào: Filter » Blur » Motion Blur
Thiết lập: Angle: 90, Distance: 80

Bây giờ, vào Image » Image Size
Thiết lập: width: 300pixels (Bỏ lựa chọn “Constrain Proportions”) sau đó nhấn OK.
Vậy là bây giờ, document của bạn sẽ có kích thước 300 width and 500 high.

Tiếp theo vào Filter » Artistic » Plastic Wrap
Thiết lập: Highlight Strength: 15, Detail:10, Smoothness:10

Vào Filter » Sketch » Chrome
Thiết lập Detail:0, Smoothness: 8
Vào Edit » Fade Chrome
Thiết lập: Opacity:100%, Mode: Hard Light

Bây giờ vào Image » Image Size
Thiết lập: height:800 pixels, để mặc tất cả các thiết lập khác và hãy chắc không chọn “Constrain Proportions”.

Bây giờ, vào Edit » Transform » Warp
Di chuyển Anchor xung quanh, vào trong, lên – xuống, hãy thử nghiệm cho đến khi nó trông giống như dòng nước đang chảy.

Bây giờ, thêm một vài Gradient color cho background layer và thay đổi Blend Mode của layer nước sang “Hard Light”. Đây là một hình ảnh mà tôi đã thực hiện, chỉ cần add layer nước lên trên một bức ảnh vòi nước.
Nhấp chuột để Download PSD File

Dịch và biên tập từ: Tutorialwiz

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: