Home > Photoshop > Tạo Vòi Nước Đang Chảy

Tạo Vòi Nước Đang Chảy

Bắt đầu bằng việc mở một hình ảnh vòi nước. Chúng ta sẽ bắt đầu tạo nước chảy từ vòi nước này.

Sử dụng Pen Tool để tạo một Path nước.

Tạo một layer mới và nhấn Ctrl + nhấp chuột lên layer path để chọn path.

Tô màu vùng chọn bằng màu trắng.

Từ Menu Select, vào modify>>contract.

Contract vùng chọn bằng 2 pixels.

Tô màu vùng chọn bằng màu đen.

Contract tương tự một lần nữa và tô màu nó bằng màu trắng, sau đó chuyển sang màu đen.

Từ Menu Filter, chọn distort>>glass.

Áp dụng các thiết lập như hiển thị.

Sao chép layer và thay đổi Color Mode sang Color Burn.

Chọn Blur Tool từ thanh Tool Bar chính.

Chọn cả layer nước và nhấn Ctrl+E để Merge. Blur layer nước đã merge.

Nhấn Ctrl+U để mở cửa số hue/saturation. Áp dụng các thiết lập như hiển thị.

Dịch và biên tập từ: FieryDarts

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: