Home > Photoshop > Hiệu Ứng Nước Chảy với Photoshop CS3

Hiệu Ứng Nước Chảy với Photoshop CS3

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tạo ra một hiệu ứng nước chảy trong Photoshop CS3.
Bắt đầu với một document mới có kích thước: 300 width and 600 height.


Sau đó, tạo một layer mới và sử dụng Paint Bucket để tô màu layer mới với màu xám.Sau khi thực hiện xong, nhấn “D” trên bàn phím của bạn để Rết các màu sắc sang màu đen và trắng.
Sau đó, vào Filter/Render/Fiber

Thiết lập:
Variance: 20
Strength: 5

Sau đó vào: Filter/Blur/Guassian Blur


Thiết lập: Radius: 6px


Sau đó vào: Filter/Blur/Motion Blur


Thiết lập:
Angle:90
Distance:100

Sau đó, vào Filter/Artistic/Plastic Wrap

Thiết lập:

Highlight Strength:15
Detail:10
Smoothness:10


Sau đó, vào: Filter/Sketch/Chrome


Thiết lập:
Detail:0
Smoothness:8

Sau đó vào: Image/Image Size
Thiết lập:
Height:800
Hãy chắc bạn không chọn “Constrain Proportions”:

Bây giờ, vào Edit/Transform/Warp

Và di chuyển các Anchor xung quanh, vào trong lên trên và xuống dưới, bạn phải làm cho nó trông giống như nước đang chảy:

Cuối cùng, Add một vài Gradient màu xanh dương vào background layer, và thay đổi Blend Mode của layer nước sang “Hard Light” Mode:

Đây là kết quả cuối cùng =)

Bạn hài lòng về hiệu ứng mà chúng ta đã tạo ra?!!
Dịch và biên tập từ: Designertoday

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: