Home > Photoshop > Hoa Quả Tươi trong Lòng Đại Dương

Hoa Quả Tươi trong Lòng Đại Dương

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo ra Wallpaper trái cây tươi mát

Xem trước hình ảnh chúng ta sẽ tạo ra

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Tạo một document mới (File>New) trong Adobe Photoshop với kích thước 800 x 1024px (RGB Color Mode), độ phân giải 300 pixels/inch. Sử dụng Rectangle Tool (U), chúng ta vẽ một hình chữ nhật lớn dành riêng cho background.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Đối với layer, nhấp chuột lên icon Add a layer style từ phía dưới cùng của Layers Panel và chọn Gradient Overlay:

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Nhấp chuột lên thành màu sắc để mở Gradient Editor và các màu sắc như hiển thị. Nhấp OK và đóng hộp thoại Gradient Editor.
Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Đây là bức tranh mà chúng ta muốn có. Nó như đang mổ tả lại cảnh tượng dưới nước.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Tạo một layer mới và tô màu #003366, sử dụng Bucket Tool (G).

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Gắn Filter tiếp theo vào layer này: Filter>Render>Clouds.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Với layer này, thay đổi Blend Mode sang Color.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Chúng ta sẽ có kết quả như sau:

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Insert Mask cho layer bằng cách chọn Add layer mask ở phía dưới cùng của layer panel.
Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Nhấp chuột lên mask và chọn Gradient Tool (G), mở Gradient Editor từ Options Bar để chọn Gradient đen, trắng. Gắn Gradient lên Mask từ dưới lên trên của layer.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Chúng ta sẽ có hiệu ứng như sau:
Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Tìm một hình ảnh có sẵn có cảnh tượng dưới nước, như hình ảnh hiển thị bên dưới:

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Sử dụng Eraser Tool (E), chúng ta có thể xóa tất cả các yếu tố không cần thiết, trừ mặt nước.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Insert mặt nước vào một layer mới trong document chính của chúng ta.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Sau đó chọn Soft Round brush từ Brush Tool (B) có màu #669999 và thiết lập Opacity 10% trong Options bar.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Sử dụng Brush này để vẽ gió xoáy trong một layer mới.
Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Tạo một layer mới và sử dụng Pencil Tool (B) để vẽ một vài đường nét như hiển thị bên dưới. Màu sắc sử dụng tương tự như trên.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Gắn Filter sau cho layer này: Filter>Blur>Motion blur

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Chúng ta sẽ có kết quả như một vòi rồng.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Tìm một vài bức tranh có hình các hoa quả tươi. Remove background và sử dụng các công cụ ưa thích của bạn như Pen Tool (P), Magic Wand Tool (W), Magnetic Lasso (L) hoặc thậm chi đơn giản như vào Filter>Extract và insert nó vào một layer mới trong document chính.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Sau khi remove background, chúng ta phải insert hình hoa quả vào trong document chính và đặt chúng theo ý thích của bạn.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Tạo một vài bản copy của một vài loại hoa quả và gắn Filter tiếp theo lên layer vừa copy: Filter>Blur>Motion blur. Blur các hướng đã được thiết lập cho phù hợp với vị trí của hoa quả.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Sử dụng Eraser Tool (E) để xóa phần trên cùng của bản copy đã Blur để hiển thị hướng di chuyển của Object.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Tạo thêm các layer và chọn Soft Round brush từ Brush Tool (B) với màu #669999 và sâu đó vẽ một vài bọt nước trên bức tranh của chúng ta, thay đổi Master Diameter nếu cần thiết.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Đây là những gì chúng ta đã tạo ra:

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Thêm text: FRESH ở phía trên cùng của bức tranh bằng cách sử dụng Horizontal Type tool (T). Chọn một font, kích thước và màu sắc trong Character panel.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3
Nhấp chuột lên hình ảnh và gõ text Fresh. Nhấn Enter để gắn text. Thay đổi Blend Mode của layer này sang Soft Light.

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Create Ocean's Freshness in Photoshop CS3

Bức tranh của chúng ta đã hoàn thành! Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Xem hình ảnh với kích thước đầy đủ ở đây.

Dịch và biên tập từ: AdobeTutorialz

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: