Home > Photoshop > Mưa trên Cánh Đồng

Mưa trên Cánh Đồng

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo ra một hiệu ứng mưa nhân tạo. Bạn có thể đưa hiệu ứng mưa này vào bất kỳ hình ảnh nào bằng cách sử dụng Photoshop CS.

Bước 1

Mở một hình ảnh và trên Layer Panel, add một layer mới bằng cách nhấp chuột lên icon thứ 5 bên dưới của layer panel. Một layer mới được tạo ra và gọi nó là “Layer 1” và layer trước đó của bạn gọi tên là “Background”. Những tên này có thể thay đổi nếu bạn muốn.

Bước 2

Với layer mới đã được chọn, nhấp chuột lên Filter>Render>Clouds. Thay đổi Opacity lên 63 (Opacity này nằm ngay bên phải của Layer panel)

Bước 3

Nhấp chuột lên Filter>Noise>Add Noise. Hình ảnh của bạn trông giống như có nhiều hạt rơi. Đừng bận tâm.

Những hạt này sẽ trở thành những hạt mưa. Tạo các thiết lập sau như trong hình bên trái

Amount – 60

Distribution – Gaussian
Chọn Monochromatic

Bước 4

Nhấp chuột lên Filter>Blur>Motion blur. Cửa sổ Motion Blur xuất hiện. Thiết lập các giá trị Angle – 73 và Distance 10 như hiển thị trong hình bên dưới. Bạn có thể thay đổi các giá trị này khi bạn hài lòng với hình ảnh xuất hiện, bạn có thể nhấp OK.

Bước 5

Với Layer 1 đã chọn, di chuyển chuột lên trên Layer Panel. Một Menu Drop thả xuống phía bên trái của Panel, điều này được sử dụng để thiết lập Blend Mode của layer, bây giờ, thiết lập Blend Mode sang ‘screen’.
Bây giờ kiểm tra hình ảnh của bạn
Có thể bạn đã tạo nên sự khác biệt!
Đây là kết quả cuối cùng mà tôi đã tạo ra với hiệu ứng mưa nhân tạo.

Dịch và biên tập từ: Entheosweb

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: