Home > Photoshop > Tạo Những Giọt Nước Sóng Sánh

Tạo Những Giọt Nước Sóng Sánh

Bước 1 – Phần 1: Tạo Layer Style 1

Tạo một hình ảnh mới kích thước bất kỳ với một background trong suốt. Những giọt nước này sẽ rất nặng dựa vào Blending Options và Blending Modes.

Thay đổi Blending mode của layer hiện tại sang Screen.

Bước 2 – Phần 1: Tạo Layer Style 2

Mở Blending Options cho layer hiện tại bằng cách nhấp chuột phải lên layer trong Layer Palette.

Gắn Blending Options, hiển thị trong các hình bên dưới.


Blending Options 1

Không đóng cửa sổ Blending Options (nếu bạn đã đóng cửa sổ đó, chỉ cần mở lại), nhấp chuột lên Button “New Style”. Thay đổi tên style là Water và nhấn OK.

Đóng cửa sổ Blending Options. Bạn chỉ cần tạo một Style.

Bước 3 – Phần 2: Tạo Drop Shape


Stock ImageMở hình ảnh mà bạn muốn thêm các giọt nước vào. Tôi sẽ sử dụng một background màu trắng với một hoa văn đã được gắn vào.

Tạo một layer mới (Layer > New > Layer…).


Water Drop ShapeThay đổi Foreground trên Layer Palette sang màu đen (Hex #000000 ).

Sử dụng Brush Tool, vẽ một hình dạng layer mới mà bạn muốn thêm giọt nước. Tôi thiết lập Master Diameter 13px, Hardness 100%, Mode sang Normal, Opacity 100%, và Flow 100%.

Bước 4 – Phần 2: Gắn Layer Style


Hãy nhìn vào cửa sổ Styles window (Windows > Styles). Bạn nên xem trước Style Water mà bạn vừa tạo ra. Nhấp chuột lên nó.


Water DropGiọt nước màu đen của bạn bây giờ có Style đã gắn vào đó. Bây giờ nó trông sẽ giống nước hơn .

Nhấp chuột lên Style và gắn nó vào layer của bạn, bạn không chỉ gắn Blending Options mà bạn thiết lập mà còn chuyển Blending mode sang Screen.

Bước 5 – Phần 2: Gắn Spherize Filter


SelectionTạo một vùng chọn trên giọt nước mà bạn đã vẽ. Để thực hiện điều này, nhấp chuột lên thumbnail xem trước, trên Layer Palette của layer có giọt nước trên đó trong khi nhấn Ctrl.


SphearizeNhấp chuột lên Background Layer từ Layer Palette để thực hiện điều đó.

Gắn Spherize filter (Filter > Distort > Spherize), Amount thiết lập lên tới 100% và Mode sang Normal, cho vùng chọn của bạn trên background layer.

Bạn đã thực hiện xong giọt nước. Tôi muốn làm cho giọt nước trông thật lớn. Hơn nữa, nếu bạn có các giọt nước khác nhau, tôi đề nghị tạo background hình cầu cho mỗi giọt nước riêng biệt.

Bước 6 – Tùy chọn: Ice Style

Nếu bạn muốn làm cho các giọt nước trông giống băng hơn, toàn bộ những gì bạn làm là thêm nhiều Blending Options.

Mở Blending Options cho các giọt nước một lần nữa và thêm các Options hiển thị như hình ảnh bên dưới.


Blending Options 2

Không đóng cửa sổ Blending Options (nếu bạn đóng rồi thì chỉ cần mở lại), nhấp chuột lến Button “New Style”. Đổi tên Style là Ice và nhấn OK.


WaterIceGắn style này ngay khi bạn gắn Water Style. Các cạnh của 2 hình ảnh hiển thị sự khác biệt giữa Water style và Ice style. Water style nằm bên trái trong khi Ice nằm bên phải.

Dịch và biên tập từ: N-sane.net

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: