Home > Photoshop > Vòi Voi Phun Nước

Vòi Voi Phun Nước

Chúng ta bắt đầu bằng việc mở một bức ảnh chú voi trong Photoshop.

Tạo một layer mới và nhấn Q để kích hoạt Mask nhanh. Gắn Fibre Filter.

Sử dụng các thiết lập như hiển thị.

Nhấn Q để bỏ kích hoạt Mask

Tô màu vùng chọn bằng màu trắng.

Tạo một vùng chọn hình chữ nhật bằng cách sử dụng Rectangular Marquee Tool

Nhấn Ctrl+Shift+I để nghịch đảo vùng chọn và loại bỏ phía bên ngoài.

Nhấn Ctrl+T vàSscale nó. Nhấp chuột phải lên Layer và Warp – làm cong.

Điều chỉnh các nốt như hiển thị.

Giảm Opacity xuống 80%.

Từ Filter Menu, chọn blur>>gaussian blur. Gắn các thiết lập như hiển thị.

Sao chéo layer và nhấn Ctrl+T. Xoay layer nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ.

Thay đổi Layer Mode sang Dissolve.

Chọn Blur Tool và gắn nó lên Layer.

Dịch và biên tập từ: Invano

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: