Home > Photoshop > Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Tạo Tuyết Rơi trong Một Bức Ảnh

Hướng dẫn này rất đơn giản, bạn sẽ học cách thêm tuyết rơi vào một bức ảnh. Tôi đã sử dụng một bức ảnh mùa đông thật đẹp của Magda Skale.

Adding Snow Tutorial

Bước1: Mở file (file>open hoặc ctrl+o)

Adding Snow Tutorial

Bước2: Tạo một layer mới (layer>new>layer hoặc shift+ctrl+N)

Adding Snow Tutorial

Bước3: Thay đổi Layer Mode của layer sang Screen

Adding Snow Tutorial

Bước4: Tô màu layer bằng màu đen bằng cách thay đổi Foreground của layer thành màu đen, và nhấp chuột lên layer 2 lần trong Layer Palette, nhấn Alt +Del

Adding Snow Tutorial

Bước5: Gắn Graphic Pen Filter (filter>sketch>graphic pen), bên dưới là cách thiết lập của tôi. Bạn có thể thử nghiệm với Stroke Pen & Light/Dark Balance để có được kết quả tốt nhất.

Adding Snow Tutorial

Bước6: Gắn Gaussian Blur Filter (filter>blur>gaussian blur), tôi đã nhập một Radius có kích thước 1.5px, nhưng ..bạn cũng có thể thử nghiệm bằng các px khác để có được kết quả như ý muốn.

Adding Snow Tutorial

Bước7: Bây giờ, hại thấp Opacity xuống khoảng 70% và bạn đã hoàn thành hướng dẫn. Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã theo dõi hướng dẫn.
Adding Snow Tutorial

Dịch và biên tập từ: DphotoJournal

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: