Home > Photoshop > Thiết kế Khung Hình Ngựa Đua Xinh Đẹp

Thiết kế Khung Hình Ngựa Đua Xinh Đẹp

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách đặt một chú ngựa trong một khung hình với một vài kỹ thuật đơn giản nhưng rất thú vị. Bên cạnh các kỹ thuật, bạn sẽ học được cách kết hợp các màu sắc để làm cho cảnh tượng trông kịch tính hơn.

Hình ảnh cuối cùng

Như mọi khi, đây là hình ảnh cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra::

Bước 1

Mở Khung ảnhtrong photoshop

Chọn “Pen Tool (P)” và đánh dấu xung quanh nó như trong hình dưới đây. Nó sẽ giúp bạn nếu bạn giữ chuột trái khi bạn đang ở lăn bánh chuột. Điều này sẽ làm cho dấu trông tròn hơn.

Khi bạn đã đánh dấu tất cả, nhấp chuột phải lên nó và nhấp chuột lên “make selection…” và nhấn OK với các thiết lập như bạn thấy bên dưới:

Khi chọn, nhấn “ctrl+c” để copy và “ctrl+ v” để paste nó. Gọi tên layer mới là “Frame” và Delete “Background layer”, sau đó, chúng ta sẽ có một số điểm màu đỏ bên trong các bánh răng. Bạn có thể xóa chúng cũng bằng cách sử dụng “Pen Tool (P)”, chọn nó với các thiết lập tương tự và Delete.

Bước 2

Bây giờ, ở đây bạn thực hiện tương tự vậy. Như bạn có thể nhìn trên bức tranh bên dưới, chúng ta sẽ xóa cảnh tượng bên trong khung hình, để chúng ta có thể thiết kế những gì chúng ta thihcs. Với Pen Tool (P) bạn sẽ chọn phần bên trong. Nhưng, hãy đánh dấu xung quanh bánh răng, vì chúng ta cần giữ chúng lại. Khi bạn đã chọn như trong hình bên dưới, hãy nhấp chuột vào Delete.

Một lần nữa, chúng ta sẽ có các điểm bên trong bánh răng mà chúng ta cần phải xóa. Thực hiện tương tự như trong bước 1. Như bạn thấy trong hình bên dưới, có 2 vị trí mà tôi đã xóa bên trong bánh răng vì chúng ta không cần có tất cả và như vậy sẽ tốt hơn là không có.

Bước 3

Tôi nghĩ khung hình có rấ nhiều các hạt, để đẹp hơn, chúng ta cần giảm các hạt này xuống một ít. Dó đó, vào Filter>Noise>Reduce Noise… và sử dụng các thiết lập này.

Hãy xem bạn có thể nhận ra sự khác biệt không:

Bước 4

Tạo một document mới với các thiết lập này:

Bây giờ, chúng ta cần một background màu đen cho document này, vì vậy thiết lập màu sắc của foreground là màu # 000000. Chọn “Paint Bucket Tool” (G) và nhấp chuột lên document.

Bước 5

Bây giờ, quay lại document cũ và drag “khung hình” và document mới của chúng ta bằng cách giữ nút chuột. Như bạn nhìn thấy trong bức tranh bên dưới, khung hình quá lớn. Do đó, giữ phím “Ctrl + t” để chuyển đổi khung hình.

Trước khi chúng ta bắt đầu đến phần thú vị này, chúng ta cần lật khung hình theo chiều ngang, vì vậy, vào edit>transform>flip horizontal… Bây giờ, chúng ta có điểm nổi bật bên phải, nơi mà con ngựa sẽ nhảy ra.

Bước 6

Mở hình ảnh này trong Photoshop http://www.flickr.com/photos/vegaseddie/3309223161/sizes/l/in/photostream/ và drag nó vảo trong document. Gọi tên layer này là “Horse”

Thiết lập Opacity của layer xuống 50% để chúng ta có thể thấy nơi chúng ta sẽ biến đổi nó. Giữ phím “ctrl + t” để biến nó vào theo các thiết lập tương tự mà tôi đã sử dụng:

Khi bạn hoàn thành việc chuyển đổi, bạn có thể thiết lập Opacity của layer lên lại 100%.

Bước 7

Bây giờ, chúng ta sẽ cắt chú ngựa ra, do đó, chúng ta có thể xóa các phần khác của chú ngựa. Bạn cần sử dụng “Pencil Tool (P)” một lần nữa, và đánh dấu chú ngựa. Hãy tiết kiệm thời gian của bạn. Tốt hơn là bạn cắt nó ra theo hình dạng chính xác và nhanh nhất có thể. Khi bạn hoàn thành việc đánh dấu chú ngựa, nhấp chuột phải lên nó và nhấp chuột lên “make selection”, sử dụng các thiết lập như bạn thấy trong bức tranh thứ 2 bên dưới. Sau đó, giữ phím “ctrl+c” để copy và “ctrl+v” để paste nó. Gọi tên layer mới này là “horse outside”.

Bước 8

Quay lại “horse” layer, và tạo một layer mask.

Giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột lên thumbnail của layer “khung hình”, vì vậy, chúng ta đã chọn xong layer đó. (Nên nhớ, bạn vẫn còn cần layer mask trên “horse” layer)

Bây giờ, với màu sắc của foreground được thiết lập là màu đen, giữ phím “shift+f5” để tô màu layer mask thành màu đen, nhấp ‘OK’, và giữ “ctrl+d” để bỏ chọn. Bây giờ, bạn hãy nhìn vào bức tranh thứ 2 bên dưới.

Vẫn còn trên layer mask, chọn một brush màu đen và tô màu khung cảnh bên ngoài “horse” layer. Sau đó, nó sẽ trông như thế này:

Bước 9

Tôi nghĩ tôi đã tạo document của tôi quá nhỏ, nhưng không cần lo lắng, điều đó sẽ được điều chỉnh rất dễ dàng. Vào image>canvas size (“Alt+Ctrl+C”) và sử dụng các thiết lập như bạn nhìn thấy bên dưới:

Bây giờ document của tôi đã lớn hơn một chút:

Bước 10

Chọn “frame” layer, “horse” layer và horse outside” layer cùng một lúc, giữ phím “ctrl+t” để chuyển đổi nó lớn hơn một chút. Để duy trì chất lượng hình ảnh, bạn luôn phải thực hiện vớiSmart Objects khi có thể. Các thiết lập chuyển đổi trông giống như trong hình bên dưới:

Bước 11

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm một số điểm nổi bật trên chú ngựa. Bắt đầu bằng cách tạo một layer mới bên trên “horse outside” layer. Gọi tên layer mới này là “horse highlights”. Thiết lập Blend Mode sang Overlay và Opacity xuống 85% giống như hình bên dưới.

Giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào thumbnail trên layer “horse outside”, nhưng chúng ta vẫn đang ở trên “horse highlights” layer. Với màu sắc được thiết lập là # fffcd9, bạn sẽ vẽ xung quanh các vị trí như bạn nhìn thấy bên dưới.

Bước 12

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm drop shadows tới “horse outside” layer. Vào Layer>Layer Style>Drop shadows và nhập các thiết lập này:

Bước 13

Tôi còn chưa hài lòng về giao diện của khung hình. Vào khung hình, nhấp chuột phải và nhấp vào “duplicate layer”, để có thêm một layer khung hình khác. Trên layer khung hình mới copy, thiết lập blend mode sang “multiply” và Opacity xuống 70%. Khung hình mới sẽ trông như thế này:

Bây giờ, hãy thực hiện chính xác với horse layer cũng với các thiết lập tương tự, nó sẽ trông như thế này.

Bước 14

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm một chút chiều sâu cho layer khung hình copy. Vào Layer>Layer Style>Bevel và Emboss nhập các thiết lập như bạn thấy bên dưới:

Bước 15

Bây giờ, chúng ta cũng sẽ thêm một chút chiều sâu cho “horse” layer. Chọn burn tool với “Midtones” trong “Range” và “Exposure” trên 50%. Burn các vị trí này.

Bước 16

Bây giờ, chúng ta sẽ thêm một lớp đất bên dưới chú ngựa. Tạo một layer mới trên “horse highlights”. Gọi tên là “soil”

Download Brush này từ Debris Brush Set

Cài đặt Brush trong photoshop bằng cách chọn một brush ngẫu nhiên và load brush đó lên vị trị này:

Chọn màu #22110a, và vẽ với brush đầu tiên, nhưng điều chỉnh kích thước khoảng 5-600px. Sau khi vẽ xong, thiết lập blend mode sang “Multiply”

Bước 17

Thật sự, tôi nghĩ rằng, chúng ta cần làm cho chú ngựa của chúng ta nổi bật hơn một chút nữa. Nhấp chuột phải lên “horse outside” layer và nhấp chuột lên “Duplicate Layer…” và trên “horse outside copy” layer mới

Vào Layer>Layer Style>Drop shadows để chọn tắt layer style.

Bây giờ, vào “horse outside” layer cũ và làm mờ layer này bằng cách vào Filter>Blur>Motion Blur và nhập các thiết lập này:

Bước 18

Chúng ta có thể sao chép “frame copy” layer một lần nữa. Hãy thực hiện điều đó. Trên layer khung hình copy thứ 2 này, thiết lập blend mode sang overlay và opacity là 45%.

Bước 19

Bây giờ, chúng ta sẽ làm cho cảnh tượng thêm một chút kịch tính. Tạo một layer mới phía trên bên phải của “horse copy” layer (bên dưới “horse outside” layer). Gọi tên nó là “clouds”.

Trên layer mới, chọn “Rectangular Marquee Tool (M)” và chọn vị trí như bạn nhìn thấy bên dưới:

Vào Select>Modify>Feather (“shift+f6”) và Feather nó với kích thước 30px.

Bây giờ, khi có màu đen và trắng trong bảng màu của bạn, vào Filter>Render>Clouds… Giữ phím ctrl+d để bỏ chọn.

Thiết lập Blend mode sang “multiply” và opacity 70%.

Tạo một layer mask, và chọn “Gradient Tool (G)” với các thiết lập này:

Giữ phím shift, drag “Gradient tool” từ bên trái của khung hình đến khoảng nửa của cảnh tượng.

Bây giờ, nhấp chuột lên thumbnail của layer “Clouds”, và vào edit>transform>distort và làm biến dạng nó giống như thế này:

Cuối cùng, vào edit>transform>flip horizontal… Kết quả sẽ giống như thế này.

Bước 20

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một sự phản xạ. Đây là một kỹ thuật rất dễ dàng. Làm cho “Background” layer không nhìn thấy được bằng cách nhấp chuột lên eye icon.

Bây giờ nhấn phím “ctrl+a” để chọn tất cả.

Vào edit>copy merged (“shift+ctrl+c”) và giữ phím “ctrl+v” để paste. Gọi tên layer mới copy là “Reflection”.

Bây giờ, vào edit>transform>flip vertical và drag nó sang phải bên dưới khung hình ban đầu giống như thế này:

Bây giờ, làm cho “Background” layer có thể nhìn thấy trở lại. Nhưng chúng ta vẫn đang trên “Reflection” layer. Thiết lập opacity của layer là 30%

Tạo một layer mới bên trên “reflection” layer, gọi tên nó là “reflection shadow”. Chọn “Gradient tool (G)” với các thiết lập tương tự và trước đó, drag nó từ dưới lên trên như trong hình bên dưới:

Bước 21

Tạo một layer mới bên trên tất cả layer khác. Gọi tên nó là “Blue”. Chọn màu sắc #3f3e65. Chọn “Paint Bucket tool” và tô màu layer bằng màu này. Thiết lập Blend mode sang overlay và opacity 65%

Tạo một layer mới khác bên trên layer “Blue”. Gọi tên nó là “Brown”. Chọn màu #624b2b và tô màu layer bằng màu này. Thiết lập blend mode sang “color” và opacity là 60%.

Dịch và biên tập từ: Psd.Fanextra

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: