Home > Photoshop > Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây

Hướng Dẫn Photoshop: Lâu Đài Trên Mây

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Hình ảnh chúng ta sẽ sử dụng:
đám mây [link] [link]
khung cảnh [link] [link]
bầu trời [link]
lâu đài [link]

Tạo một document mới trong Photoshop.

Chèn hình ảnh bầu trời:

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Sao chép layer bầu trời. Gắn Auto Contrast adjustment cho nó. Image > Adjustments > Auto Contrast.
Thiết lập Overlay Blending Mode cho layer đã sao chép và Opacity 45%.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Merge tất cả layer bầu trời, sao chép layer bầu trời đã tạo ra một lần nữa. Kết nối các hình ảnh bầu trời từ Edge.
Merge 2 layer bầu trời lại với nhau

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chọn Patch tool.

Tôi sắp xếp để che phủ Edge, drag vào trong hình ảnh để chọn vùng bạn muốn chỉnh sửa, và chọn Source trong Options Bar. Drag border vùng chọn tới vùng bạn muốn tạo mẫu. Khi bạn thả chuột, vùng đã chọn ban đầu sẽ được chỉnh sửa theo các Px mẫu.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Để bao phủ toàn bộ vùng edge, lặp lại hành động này một vài lần.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Gắn Warp (Arc) transformation cho hình ảnh bầu trời, như hình ảnh bên dưới.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Scale layer bầu trời và xoay nó sang trái một góc 10 °.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chèn các hình ảnh phong cảnh vào.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Merge chúng lại với nhau.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Loại bỏ edge giữa các hình ảnh phong cảnh bằng cách sử dụng Patch Tool, như trong các bước trước.

Xóa vùng bầu trời. Thêm Layer Mask, load vùng chọn cho bầu trời và xóa nó trong Layer Mask bằng cách sử dụng một brush màu đen. Chỉnh sửa nét nằm ngang bằng cách sử dụng một Brush mềm, nhỏ, mờ.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Sao chép layer phong cảnh đã tạo ra, gắn Flip Transformation nằm ngang cho nó và merge với layer ban đầu bên edge trái. Mask edge đã merge một lần nữa.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Bạn sẽ có một cái gì đó giống như thế này.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Vào Edit > Transformation > Warp(Arc).

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Xoay layer phong cảnh sang trái một chút, sau đó Warp transformation.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Thêm layer mask cho layer phong cảnh và tạo Line theo chiều ngang với Opacity 18% bằng một Brush mềm.

Bạn có thể loại bỏ chi tiết thừa (cối xay gió) bằng Patch Tool.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Nhấp chuột vào icon Quick Mask. Chọn một Brush mềm, lớn và tạo một điểm.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Nhấp chuột lên Quick Mask một lần nữa. Bạn sẽ tạo một vùng chọn xung quanh điểm bạn tạo ra.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chọn vùng chọn, vào Image > Adjustments > Hue/Saturation.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chỉnh sửa level của vùng chọn như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Sao chép layer bầu trời và đặt nó lên trên layer mặt đất. Xoay layer bầu trời để tạo hiệu ứng gương soi.

Load vùng chọn cho layer mặt đất.

Quay lại layer bầu trời và nhấp chuột lên icon Layer Mask để loại bỏ những chi tiết thừa.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Gắn hiệu ứng Overlay blend mode cho layer đã tạo và Opacity 65%.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Tạo một layer mới màu trắng bên trên layer bầu trời.

Vào bàn chải mềm lớn và tạo ra một chỗ. Nhấp vào Image > Adjustments > Hue/Saturation.

Gắn Multiply Blend mode và Opacity 85%.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chèn hình ảnh lâu đài.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Tách riêng lâu đài từ background của nó.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Gắn Warp transformation như cho layer mặt đất và bầu trời.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Thiết lập Opacity khoảng 90-88%.

Thêm layer mask và tạo một góc nhìn từ xa với một Brush mềm, mờ (Opacity khoảng 30%).

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chèn hình ảnh đám mây.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Vào Channels Palette, kích hoạt Red channel.

Sao chép nó.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chọn Red channel đã sao chép. Vào Image> Adjustments> Levels.

Di chuyển các Marker màu đen bên trái và màu trắng bên phải đến trung tâm.

Tôi muốn taoh hình ảnh tương phản đen & trắng.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Load vùng chọn cho Channel này (di chuyển Cursor đến Thumbnail của Channel, nhấp Ctrl+ Enter)

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Kích hoạt RGB channel, quay lại Layers palette.

Giữ vùng chọn.

Nhấp chuột lên icon Layer Mask để tách đám mây từ background của nó.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Scale đám mây và đưa nó lên.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Chèn hình ảnh đám mây khác và tách đám mây từ background của nó giống như đã thức hiện trong bước trước.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Đặt đám mây bên dưới layer mặt đất.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Để tạo cầu vồng, tạo một Path bằng cách sử dụng Pen Tool.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Điều chỉnh các cách cài đặt Brush- 2px, hình dạng năng động, màu trắng.

Quay lại Pen tool, nhấp chuột phải lên path > Stroke Path > Brash, chọn Simulate Pressure.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Quay trở lại RGB Channel. Chọn Choose Layer palette và nhấp chuột lên icon Layer Mask ở phần bottom của layer palette.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Bạn sẽ có một tia cầu vồng màu trắng.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Thiết lập Fill 0%, gắn gradient Overlay.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Sao chép tia cầu vồng đã được tạo ra và gắn gradient Overlay.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Sao chép tia cầu vồng gốc một lần nữa và gắn Motion Blur một lần nữa với thiết lập khoảng cách mới.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Lặp lại hành động này một vài lần.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Tôi đã sắp xếp để tạo ra cầu vồng thứ 2, sao chép các layer cầu vồng, merge chúng lại và gắn Gaussian Blur filter (khoảng 4%) và Opacity khoảng 35%.
Cuối cùng, merge toàn bộ layer,

Sao chép layer đã tạo ra. Gắn Image > Adjustments > Equalize.

Gắn Multiply Blending Mode và Opacity 20%.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Merge các layer một lần nữa.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Và đây là tác phẩm chúng ta vừa tạo ra.

Castle in the Sky, castle in the clouds, dreamy landscape, mysterious, illustration, fantastic, rainbow effect in photoshop

Dịch và biên tập từ: Alfoart

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: