Home > Photoshop > 45 Photoshop Action Hữu Ích trong Xử Lý Ảnh

45 Photoshop Action Hữu Ích trong Xử Lý Ảnh

Định nghĩa: Photoshop Action là một tập hợp các lệnh được áp dụng cho hình ảnh cụ thể.

Trong một Photoshop Action, có thể thêm hàng tá những hoạt động phức tạp hoặc đơn giản khác bằng các công cụ Photoshop, như Layer Style, chỉnh sửa màu sắc, Filter v.v… Ngược lại, một Action đơn lẻ được kết hợp rất nhiều hành động, chúng có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tạo màu sắc và sự cân bằng ánh sáng cho hơn 100 bức ảnh của bạn. Chỉ cần tạo Action với toàn bộ các thông số và gắn nó vào tất cả các bức ảnh của bạn.

Tạo Photoshop Action không phải quá khó như bạn tưởng tượng. Đây là hướng dẫn từ Blog của Veerle có thể giúp bạn tạo nên Photoshop Action cho mình.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng rất nhiều Action đã được tạo ra và ở đây là mộtdanh sách giá trị gồm 45 Photoshop Action hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả của việc xử lý hình ảnh.

Landscape Color Action của OzanOzcelik

landscape color action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Action: Soft Honey Effect của Justmeandmyfashion

action soft honey effect 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Black White Sepia PS Action của Rosalindharrison

black white sepia ps action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

IR Effect Look của Hanyasatu

ir effect look 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Old Photo Effect Action của NamfloW

old photo effect action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Lomo Effect – PS.Actions của Photoshop-stock

lomo effect ps actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Special FX Enhanced của WallStorm

special fx enhanced 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Vivid Blur của AlenaJay

vivid blur 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Pencil Draw Photoshop Action của Bati1975

pencil draw photoshop action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Cinematic Effect của Orangeycow

cinematic effect 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photoshop Action – Bright Eyes của Itsreality

photoshop action bright eyes 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Action – Separate Line Art của Augest

action separate line art 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Skin Glow Enhancement của iScarlett

skin glow enhancement 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Split Toning của Paranoidstock

split toning 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photo Improvement của Vampiri4

photo improvement 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

White and Black Ps Actions của Cat-woman-amy–stock

vintage white and black ps action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Teeth Whitening của Jean31

teeth whitening 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Action: Vanilla Tones của Lady-Tori

action  vanilla tones 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photoshop Action: Coffee của Davidnanchin

photoshop action coffee 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Cool Photo Effect Action của Numizmat

cool photo effect action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Skin Smoothing của Jean31

skin smoothing 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Gradient Action của iNeedChemicalX

gradient action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

HDR Fantasticalizers của Forfie

hdr fantasticalizers 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

InFection của Megadef

infection 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Wedding Theme Action của Ver00nika

wedding theme action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photoshop Dream Blur Action của Jaj43123

photoshop dream blur action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Alelatriller Colours Actions của AleLaTriller

alelatriller colours actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Actions: “Retro-Vintage” của Rocketlaunch

actions retro vintage 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photoshop CS3 Action – High Ke của Digitalarticulation

photoshop cs3 action high ke 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Polaroid Generator của Rawimage

polaroid generator 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Kalifbanane – Cross Coloring của KalifBanane

kalifbanane cross coloring 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Old Photo Action của Shagagraf

old photo action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Action no.4-Spooky Portraits của Bellalleb-stock

action no 4 spooky portraits 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Image Enhancing Ps Actions của Princess-of-Shadows

image enhancing ps actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Cross-Processing ATN của Mutato-nomine

cross processing atn 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photoshop Color Actions của AliceInUnderland

photoshop color actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Lara Jade Actions của Larafairie

lara jade actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Vintage Effect – Ps Actions của Photoshop-stock

vintage effect ps actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

50 Photoshop Postwork Actions của Manicho

50 photoshop postwork actions 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Actions Clyck của Muffim-clyck

actions clyck 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Dazzle Effects của Dazzle-textures

dazzle effects 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

GuteCharlotte Color o2 của GuteCharlotte

gutecharlotte color 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Burning Alive của Txay

burning alive 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Comics Photoshop Action của Mutato-nomine

comics photoshop action 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Photographers Toolkit của WallStorm

photographers toolkit 1 45 Useful Photoshop Actions for Effective Photo Enhancement

Dịch và biên tập từ: PsdeLuxe

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: