Home > Photoshop > Cô Gái Tắm Sữa- Sự Tuyệt Vời của Photoshop

Cô Gái Tắm Sữa- Sự Tuyệt Vời của Photoshop

Tạo một hình ảnh đại diện bằng sữa có thể là một ý tưởng tuyệt vời đối với một chiến dịch quảng cáo sữa sáng tạo. Hướng dẫn Photoshop này sẽ tóm gọn một số kỹ thuật giúp bạn biển đổi hình ảnh bất kỳ nào bạn muốn thành một hình đại diện bằng sữa. Tất cả những gì bạn cần để tạo ra hình ảnh này là sử dụng một số công cụ xử lý ảnh trong Photoshop, như Transformation Tool, Burn Tool, Layer Mask, và một số hình ảnh lưu trữ.

Xem trước hình ảnh chúng ta sẽ tạo ra

girl from milk Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Hình ảnh lưu trữ được sử dụng:

Bước 1

Khi bạn mở file bạn chọn, chỉ chọn phần cơ thể của cô gái, copy và paste nó vào trong một layer mới (Layer 1).

01 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 2

Tạo một layer mới màu trắng bên dưới Layer 1 và gắn một Mask vào trong hình ảnh.

02 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 3

Mở file splatter và vào: Edit -> Free Transform (cmd + T (MAC), Ctrl + T (PC)).

03 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 4

Bây giờ, chỉnh sửa splatter, vào: Edit -> Transform -> Warp.

04 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 5

Mask Layer 2 như trong hình.

05 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 6

Bây giờ, vào: Image -> Adjustments -> Hue / Saturation (cmd + U (MAC), Ctrl + U (PC)).

06 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 7

Vào Layer 1 và Mask những phần mà bạn muốn thêm splatters.

07 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 8

Lặp lại như chúng ta đã làm trong bước (3, 4, 5, 6).

08 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 9

Bây giờ, chúng ta phải lặp lại quá trình này nhưng bên dưới Layer 1, tạo ra một hiệu ứng 3D.

09 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 10

Sử dụng Burn Tool để làm tối những phần bạn muốn, như trong hình.

10 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 11

Lặp lại bước này một vài lần và sử dụng các loại splatters khác.

11 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

12 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 12

Tạo một Layer mới và đặt nó lên trên tất cả layer khác. Sử dụng Burn Tool và Foreground trắng để vẽ một số đường nét như trong hình vẽ.

13 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 13

Bây giờ, thay đổi Blend Mode từ Normal sang Overlay và thiết lập Opacity 40%.

14 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 14

Tạo một Layer mới và đặt nó bên trên Background Level. Vào Gradient Tool và chọn Radial Gradient. Vào Gradient Edit và thiết lập các giá trị như trong hình.

15 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

16 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 15

Chỉ chọn Layers hiển thị trong hình đại diện và tạo một nhóm (cmd + G (MAC), Ctrl + G (PC)).

17 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 16

Tạo một Layer bổ sung bên dưới Group1 và sử dụng Rectangular Marquee Tool để chọn phần dưới cùng của hình ảnh.

18 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 17

Chọn Gradient Tool, vào Linear Gradient và drag từ trên xuống dưới bottom như trong hình ảnh. Sau đó bỏ chọn (cmd + D (MAC), Ctrl + D (PC)).

19 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 18

Bây giờ, vào: Filter -> Blur -> Gaussian Blur và thiết lập Radius lên 5 px.

20 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 19

Thay đổi Blend Mode từ Normal sang Overlay, sao chép Layer và thiết lập Opacity lên 50%.

21 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 20

Tạo một Layer mới, vào Gradient Tool, và chọn Radial Gradient. Vào Gradient Edit, thiết lập màu sắc từ trắng sang trong suốt và drag nó tới đằng sau đầu của cô gái, như trong hình.

22 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 21

Với Elliptical Marquee Tool, chọn những điểm bạn muốn tạo bóng, tô màu bằng màu đen và bỏ chọn. Sau đó, vào: Filter -> Blur -> Gaussian Blur và thiết lập Radius lên 5 px.

23 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 22

Thêm một Mask và bao phủ toàn bộ những phần hấp dẫn để làm cho các Shadow hiện thực hơn như trong hình ảnh. Thay đổi Blend Mode từ Normal sang Multiply và thiết lập Opacity lên 80%.

24 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 23

Sử dụng Brush Tool và Foreground màu đen, tạo một layer mới và đặt chúng trong điểm mà bạn muốn nhấn mạnh shadow. Thiết lập Blend Mode và Opacity như trước.

25 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 24

Bây giờ, vào Group 1 và nhấp chuột phải lên nó, chọn Convert to Smart Object. Nhấp chuột phải một lần nữa và chọn Rasterize Layer.

26 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 25

Vào: Image -> Adjustments -> Desaturate (cmd + shift + U (MAC), Ctrl + shift + U (PC)), và desaturate cơ thể của cô gái. Sau đó điều chỉnh Levels và Curves để làm cho nó trông giống sữa hơn.

Bước 26

Bây giờ, Mask phần đầu nơi bạn muốn thêm splatters.

27 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 27

Một lần nữa, thêm splatters như trước. Mask và desaturate nó.

28 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 28

Bây giờ, tạo một hiệu ứng 3D mới với splatters và Burn Tool như trong hình.

29 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 29

Khi hiệu ứng 3D đã được tạo ra, thêm một vòi đang đổ sữa xuống và tích hợp nó với hình ảnh. Như mọi khi, chúng ta thêm Mask và thiết lập Levels.

30 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 30

Tạo một Layer mới và đặt nó lên trên Level của các shadow. Lặp lại tiến trình này để tạo shadow như trong hình. Tuy nhiên, Blur phải có Radius là 10 pixels.

31 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

32 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 31

Bây giờ, vào: Layer -> Flatten Image.

33 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 32

Sao chép một layer.

34 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 33

Vào: Filter -> Blur -> Gaussian Blur và thiết lập Radius là 2 pixels.

35 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 34

Thêm một Mask và bao phủ những phần thú vị như trong hình.

36 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 35

Tạo một Layer mới và vẽ những giọt sữa.

37 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 36

Bây giờ, kích đúp chuột trái lên Level của giọt sữa và thực hiện các nguyên tắc này.

38 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 37

Thực hiện xong tất các các bước, nhấp OK.

39 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 38

Bây giờ, tạo một Layer mới và tô màu bằng màu lam. Thay đổi Blend mode từ Normal sang Color.

40 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Bước 37

Thiết lập Opacity đến 15%.

41 Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure Hình ảnh cuối cùng: Cô gái tắm sữa.

girl from milk Photoshop Marvel: Transforming the Image of a Girl into a Milk Figure

Dịch và biên tập từ: PsdeLuxe

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: