Home > Photoshop > Chiếc Bánh Kem Ngọt Ngào

Chiếc Bánh Kem Ngọt Ngào

Hình ảnh của sản phẩm chúng ta sẽ tạo ra

Photoshop là một công cụ minh họa rất mạnh mẽ. Trong hướng dẫn ngày hôm này, chúng ta sẽ cùng làm một chiếc bánh ngọt ngon tuyệt, đầy mày sắc mà sau đó không cần phải rửa những chiếc đĩa. Ý định thực hiện chiếc bánh ngọt này dựa trên bộ icons tôi đã thực hiện trước đó. Chiếc bánh này được tạo ra bằng cách sử dụng các Shape Photoshop và một chút vẽ tay. Nếu bạn không biết sử dụng Pen Tool, bạn có thể làm quen với bài học này, trong bài học đó bạn sẽ được giải thích đầy đủ các chức năng của Pen Tool. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu.

Tài liệu chúng ta sẽ sử dụng

Các vật liệu được sử dụng trong toàn bộ hướng dẫn này:

Bước 1

Tạo document có kích thước 1000x1000px trong Photoshop (Cmd / Ctrl + N).

Bước 2

Tôi đã thực hiện một bản phác thảo nhanh trong Photoshop và chọn bảng màu này. Màu sắc chúng ta sẽ sử dụng: 1 – # f1d4af, 2 – # f7f1dc, 3 – # 805841, 4 – # 462513, 5 – # ff96af, 6 – # f55480, 7 – # a5c5c0, 8 – # c5e0dc.

Thiết lập Opacity của bản phác thảo là 10%, Blend Mode sang Multiply, đặt nó trên tất cả layer khác và khóa nó lại.

Bước 3

Tạo một hình ellipse bên phía trên của chiếc bánh bằng cách sử dụng Ellipse Tool (U) trên đầu chiếc bánh bằng cách sử dụng Ellipse Tool (U) và màu # 2.

Sao chép hình Ellipse đặt nó ở phần dưới cùng của chiếc bánh, Sacle nó và thiết lập màu # 3.

Bây giờ, hãy đảm bảo Path phía dưới cùng của hình Ellipse đã được chọn (Vector Mask phải được chọn trên layer), chọn Pen Tool (P) và nhấp chuột lên Add để hình thành vùng icon (+) trên Pen Tool Menu Palette. Sau đó, tạo một Path như hiển thị bên dưới.

Bước 4

Tạo một Shape mới như hiển thị bên dưới với màu # 1 và tạo ra một Clipping Mask (giữ phím Alt và nhấp chuột lên giữa các layer và chọn Create Clipping Mask từ layer Menu).

Sao chép Shape này, chọn Direct Selection Tool (A), và chọn 3 Anchor Point ở phía dưới cùng và đặt nâng chúng lên như hiển thị bên dưới. Fill Shape này với màu # 5.

Bước 5

Sử dụng Pen Tool (P), tạo kem phía trên cùng, màu sắc là màu # 5.

Bước 6

Bây giờ, tạo giá đỡ bánh.

Sao chép hình Ellipse trước đó và Scale nó.

Sử dụng Pen Tool (P), thêm Shape như hiển thị bên dưới.

Bước 7

Sử dụng Pen Tool (P), tạo ra diềm xếp nếp trên đầu của bánh, màu sắc là màu # 2.Thiết lập layer này như một Clipping Mask.

Bây giờ, tạo các lỗ hổng trong layer diềm xếp. Nhấp chuột lên Subtract từ hình dạng Icon trên Pen Tool Menu Palette và tạo các hình dạng của các lỗ hổng.

Bước 8

Sử dụng một Brush cứng có kích thước 9px và màu sắc là màu # 6, vẽ những chiếc kẹo trên một layer mới. Và thêm một số kẹo phía trên cùng với màu # 5

Bước 9

Sử dụng Brush tương tự và màu sắc là màu # 3, vẽ vệt màu Chocolate trên layer mới như hiển thị bên dưới.

Và thêm một chút Chocolate ở phía dưới cùng.

Bước 10

Bây giờ, chúng ta đã hoàn thành việc tạo các hình dạng cơ bản, bank có thể làm cho layer phác thảo không nhìn thấy được. Sử dụng Brush có Edge mềm, lớn, màu sắc là màu # 4, vẽ các shadow từ các phía bên của chiếc bánh, thiết lập Opacity của layer là 25% và Blend Mode sang Multiply.

Bây giờ, tô màu ở trung tâm của chiếc bánh bằng màu # 2 để tạo ra điểm nổi bật. Thiết lập Opacity của layer là 20% và Blend Mode sang Overlay.

Thêm Shadow bên dưới diềm xếp và những chiếc kẹo, sử dụng Brush nhỏ, cứng có màu # 4 và Opacity 20%, thiết lập Blend Mode sang multiply.

Và thêm shadow bên dưới các vệt màu Chocolate.

Bước 11

Chúng ta sẽ tăng Volume của các viên kẹo. Vẽ các điểm nổi bật và shadow như hiển thị bên dưới.

Bây giờ, vẽ các điểm nổi bật và shadow trên các giọt Chocolate.

Đừng quên phía trên cùng của những viên kẹo. Thêm các điểm nổi bật và vẽ shadow bên dưới layer viên kẹo và thiết lập Blend Mode của các shadow sang Multiply.

Bước 12

Sao chép hình Ellipse phía trên cùng, và nâng nó lên 2px. Fill hình Ellipse phía dưới cùng bằng màu vàng nhạt #fffbef.

Bước 13

Sử dụng Brush có Edge mềm, lớn, màu sắc # 5, vẽ shadow phía trên phần kem của bánh, thiết lập Opacity của layer 30% và Blend Mode sang Multiply.

Thêm các điểm nổi bật trên layer với Opacity 10% và Blend Mode sang Overlay.

Thêm nhiều điểm nổi bật hơn trên phần kem của bánh.

Bước 12

Bây giờ, tạo shadow từ phần kem của chiếc bánh. Giữ Cmd/Ctrl và nhấp chuột lên hình dạng phía trên cùng để tạo một vùng chọn.Tạo một layer mới và thêm Mask lên trên nó. Trên layer này, vẽ hình dạng Ellipse có màu # 3 như hiển thị dưới đây.

Thiết lập Opacity 10% và Blend Mode sang Multiply.

Sao chép layer này, Scale nó và thiết lập Opacity 30%.

Bước 13

Sử dụng Brush cứng và màu # 2, vẽ các đường viền bên trên phần kem của bánh. Thiết lập Blend Mode của layer sang Soft Light.

Bước 14

Chọn hình Ellipse trên cùng của giá đỡ bánh, sao chép nó và nâng nó lên 2px, Fill ellipse phía dưới cùng bằng màu nhạt hơn.

Bước 15

Giữ Cmd / Ctrl và nhấp chuột lên layer hình Ellipse của giá đỡ chiếc bánh để tạo vùng chọn, hãy tạo một layer mới và tạo Mask cho nó. Vẽ shadow của hình ellipse có màu # 3 và thiết lập Opacity của layer là 10% và Blend Mode sang Multiply.

Sao chép shadow của hình ellipse 2 lần, Scale chúng và thiết lập Opacity của layer hình Ellipse là 20%, và hình ellipse thứ 2 là 30%.

Tạo một hình ellipse mới có màu sắc là # 8 bên trên giá đỡ bánh và thiết lập Style của layer bằng cách kích đúp lên layer Inner Shadow như hiển thị bên dưới.

Bước 16

Sử dụng Brush mềm, lớn có màu # 7, vẽ các shadow trên giá đỡ bánh như hiển thị bên dưới, thiết lập Opacity của layer 20% và Blend mode sang Multiply.

Bây giờ, trên layer mới, vẽ một số điểm nổi bật và thiết lập Blend Mode của layer sang Overlay.

Tạo thêm các điểm nổi bật màu trắng, Opactiy của layer, Blend Mode sang Overlay.

Thêm shadow có màu # 7, Opacity của layer 15%, Blend Mode sang Multiply.

Sao chép hình dạng phía bên của giá đỡ bánh và nâng nó lên 2px, Fill shape phía dưới cùng bằng màu sắc nhạt hơn.

Vẽ một số điểm nổi bật màu trắng trên Edge của giá đỡ.

Bước 17

Chọn Custom Shape Tool (U) và chọn hình dạng cánh sao từ phần tài liệu của hướng dẫn. Scale nó bằng cách sử dụng Transform > Perspective, và tạo cho nó một Clipping Mask giống như hiển thị bên dưới. Thiết lập Blend mode của layer sang Soft Light.

Giữ Cmd / Ctrl và nhấp chuột lên hình ellipse của giá đỡ bánh để tạo vùng chọn. Sau đó, nhấn Cmd / Ctrl + Shift + I để nghịch đảo vùng chọn. Chọn layer hình dạng cánh sao và tạo Mask.

Bước 18

Sử dụng một brush mềm, thêm các shadow trên chân giá. Thiết lập Opacity của layer 10% và Blend Mode sang Overlay. Đừng quên vẽ các shadow trên các layer mới bên trên từng phần của giá đỡ với các Clipping Mask.

Bây giờ, thêm các điểm với màu sắc nổi bật với màu trắng và thiết lập Opacity của layer 30% và Blend Mode sang Overlay.

Tương tự, thêm các shadow và các điểm nổi bật ở phía dưới cùng của hình ellipse. Thiết lập Opacity của layer và Blend mode như hiển thị bên dưới.

Bước 18

Sao chép mặt trên của hình ellipse phía dưới của giá đỡ, tạo cho nó một Clipping Mask. Sau đó, nâng nó lên 2px. Fill ellipse dưới cùng bằng màu sáng hơn. Thêm điểm nổi bật màu trắng.

Thêm Gradient Overlay Layer Style lên mặt trên của hình ellipse bên dưới giá đỡ như hiển thị.

Tạo các shadow bằng cách sử dụngusing Ellipse Tool và Pen Tool như chúng ta đã thực hiện trước đó.

Bước 19

Tạo thêm một hình dạng cánh sao. Scale nó và tạo Clipping Mask, thiết lập Blend Mode của layer sang Soft Light.

Giữ Cmd / Ctrl và nhấp chuột lên mặt trên hình ellipse để tạo vùng chọn. Nhấp chuột phải, chọn Transform Selection và Scale nó. Sau dó, tạo Mask cho layer hình cánh sao.

Bước 20

Bây giờ, chúng ta sẽ vẽ các điểm. Sử dụng Brush cứng, nhỏ có Opacity 100% và vẽ một số chấm nhỏ có màu sắc và Layer mode như trên hình ảnh bên dưới.

Bước 21

Tại thời điểm này, tôi chợt nhận thấy tôi thực sự cần một layer mứt khác. Vì thế, sao chép layer mầu hồng, di chuyển nó xuống một vài px, và tô màu nó bằng màu # 6. Lưu ý tất cả layer này vẫn giữ Clipping mask.

Bước 22

Bây giờ, chúng ta tạo shadow từ giá đỡ. Tạo một vài hình ellipse với màu sắc là # 5c6967 và Opacity khác nhau như hiển thị bên dưới.

Bước 23

Bây giờ, thêm các Splashe. Sử dụng Ellipse Tool khi đang giữ phím Shift để tạo các vòng tròn với màu sắc #ffc5ce. Và dùng Pen Tool để tạo các giọt chảy có màu sắc # 5.

Chọn một hình dạng Splash và thêm add Inner Shadow layer style như hiển thị bên dưới. Nhấp chuột phải lên layer và chọn Copy Layer Style, sau đó, chọn tất cả hình dạng layer của Splash, nhấp chuột phải và chọn Paste Layer Style, nó sẽ gắn layer style tương tự cho tất cả layer đã chọn.

Trên 2 layer khác nhau, vẽ một tia lửa trên các giọt chảy bằng cách sử dụng màu trắng như chúng ta đã làm với các viên kẹo. Thiết lập Opacity của layer là 50% và Blend mode sang Soft Light.

Bước 24

Chiếc bánh ngọt của chúng ta đã hoàn thiện, bây giờ chúng ta sẽ tạo một background thật hợp với chiếc bánh này, và nh chúng ta biết rằng background polka dot (điệu nhảy polka). Tạo document mới có kích thước 70 x 70px.

Tạo 5 vòng tròn nhỏ và đặt chúng như hiển thị bên dưới. Một vòng tròn tròn trĩnh nằm ngay chính giữa của khung hình, và 4 vòng trong còn lại ở 4 góc. Bạn có thể chọn View > Show > Smart Guides, nó sẽ giúp bạn căn chỉnh các vòng tròn. Bây giờ, ẩn background và vào Edit > Define Pattern. Nhấp OK và thêm một hoa văn tùy chỉnh mới vào trong bảng hoa văn của bạn.

Tạo một layer mới phía trên layer background, tô màu bằng màu # e3f6f3. Thêm Pattern Overlay layer style, và chọn mẫu Polka Dot mới từ bảng hoa văn, nó nằm ở phía dưới cùng của danh sách. Scale kích thước của hoa văn lên 50% và thiết lập Opacity là 50%.

Bước 25

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo khăn trải bàn. Tạo một hình chữ nhật bằng cách sử dụng Rectangle Tool (U) có màu sắc # 2. Sau đó, thiết lập layer style như hiển thị bên dưới.Bước 26

Tiếp theo, tạo các đường sọc trên khăn trải bàn, vẽ một hình chữ nhật mới có màu sắc là # 1. Chọn Path Selection Tool (A) và chọn hình chữ nhật đó, giữ phím Alt và drag hình chữ nhật này để sao chép. Tạo ra 8 hình chữ nhật, chọn tất cả với Path Selection Tool (A) và nhấp chuột lên icon Distribute horizontal centers để làm cho khoảng cách giữa các hình chữ nhật bằng nhau.


Tạo một Clipping Mask từ các hình sọc và Scale nó để Perspective bằng cách sử dụng Transform > Perspective.

Bước 25

Bây giờ, thêm từ Cake – Bánh ngọt với phông chữ Vtks Black và màu # 3, Gõ chữ “Ca” và “ke” trên các layer khác nhau.

Thiết lập layer style như hiển thị bên dưới.


Nhấp chuột phải lên layer “Ca”, chọn Create Layer, sau đó, chúng ta tạo các layer riêng biệt từ mỗi layer style khác nhau.

Chọn drop shadow của layer Ca và thêm Drop Shadow. Thực hiện tương tự với layer “Ke”.

Điều chỉnh cuối cùng. Sử dụng Brush cứng, nhỏ, Opacity 20%, vẽ một số điểm trắng trên các chữ cái và thiết lập Blend mode sang Overlay.

Hình ảnh cuối cùng

Đây là tất cả những gì chúng ta phải làm, chiếc bánh ngon, hấp dẫn đã hoàn thành.

Dịch và biên tập từ: Psd.TutsPlus

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: