Home > Photoshop > Thiết Kế Trái Tim Rực Lửa trong Photoshop

Thiết Kế Trái Tim Rực Lửa trong Photoshop

Xem sản phẩm chúng ta sẽ tạo ra

Warp Feature trong Photoshop có thể là một công cụ mạnh mẽ nếu bạn biết cách sử dụng nó một cách chính xác. Hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ thể hiện sự kết hợp một số hình ảnh có sẵn để tạo ra một minh họa hình trái tim đang rực lửa. Chúng ta cùng bắt đầu.

Tài liệu chúng ta sẽ sử dụng

Bước 1

Tạo một document mới có kích thước 1920 x 1080. Download Texture bằng bê tông mà chúng ta đã tạo ra trong Create Metallic Texture Tutorial một vài tuần trước.

Bước 2

Download cây đèn của Aladdin và paste như hiển thị bên dưới. Desaturate nó bằng cách sử dụng Cmd + Shift + U.

Bước 3

Thêm shadow cho cây đèn. Tạo một layer mới và gọi tên nó là “Lamp Shadow.” Sử dụng “Ellipse Marquee Tool” để tạo ra một vùng chọn như hiển thị bên dưới.

Bước 4

Nhấp chuột phải vào vùng chọn và chọn “Add Feather” với giá trị “3px” và tô màu bằng màu đen.

Bước 5

Di chuyển “lamp shadow” lên một chút và sang bên phải một chút như hiển thị bên dưới.

Bước 6

Bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu thêm ngọn lửa của cây đèn, chúng ta cần các tài liệu hỗ trợ. Tạo một layer mới trên tất cả các layer khác và gọi tên nó là “Start Stroke” và sau đó sử dụng “Pen Tool” để tạo ra một Path như hiển thị.

Bước 7

Mở Palette Brush và chuẩn bị một brush để Stroke Path của chúng ta.

Bước 8

Chọn “Start Stroke” layer, chọn Pen Tool, nhấp chuột phải và chọn Stroke Path Option.

Bước 9

Giảm opacity của “Start Stroke” layer xuống 10 hoặc 20%.

Bước 10

Download hình ảnh ngọn lửa và mở nó ra trong Photoshop. Mở Channels và sao chép Red Channel.

Bước 11

Vào Image> Adjustment> Curves và áp dụng các cài đặt dưới đây.

Bước 12

Bây giờ, nhấn Ctrl và nhấp chuột lên Channel này để load một vùng chọn hoặc vào Select > Load Selection và nhấn OK.

Bước 13

Bây giờ, quay lại layer panel và chỉ cần copy nó và paste nó vào trong document chúng ta đang làm việc. Gọi tên nó là “Fire Flame”.

Bước 14

Nhấn Ctrl + T để scale nó xuống.

Bước 15

Sử dụng Lasso Tool, tạo một vùng chọn xung quanh phần dưới cùng của ngọn lửa và nhấn Ctrl+ Shift+ J. Làm như vậy chúng ta sẽ tách riêng tất cả các ngọn lửa này.

Bước 16

Đến bây giờ, chúng ta chỉ cần phần dưới cùng của ngọn lửa, vì vậy ẩn phần trên cùng của nó.

Bước 17

Sao chép layer của phần dưới cùng ngọn lửa như một Backup và nhấn Ctrl+ T để scale nó xuống một chút. Nhấn Ctrl+T, nhấp chuột phải và chọn Warp.

Bước 18

Bây giờ, chúng ta xóa những phần không cần thiết. Sử dụng Lasso hay Pen tool để tạo một vùng chọn như hiển thị bên dưới. Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ có nhiều ngọn lửa hơn, vì vậy hãy chắc bạn đặt tên chúng một cách chính xác để bạn có thể nhận ra chúng trong những bước sau này.

Bước 19

Sao chép layer ngọn lửa lớn và gọi tên nó là “stroke_flame_2”, scale nó xuống và Warp nó như trước.

Bước 20

Một lần nữa, sao chép layer ngọn lửa lớn và gọi tên nó là “stroke_flame_3.”

Bước 21

Bây giờ, hãy hiển thị phần trên cùng của ngọn lửa mà chúng ta đã ẩn lúc trước. Sao chép nó và gọi tên nó là “stroke_flame_4.” Đưa nó lên phía trên tất cả layer khác, scale nó xuống một chút và Warp như hiển thị.

Bước 22

Bây giờ, chúng ta đã thành công trong việc tạo ra phần đầu tiên của ngọn lửa, chúng ta không cần tham khảo Stroke mà chúng ta tạo ra lúc trước. Delete nó.

Bước 23

Bạn có thể nhận thấy phần giữa của ngọn lửa có rất nhiều màu sắc khác nhau hơn những phần khác. Chúng ta sẽ chuyển sang chỉnh sửa độ bão hòa của nó như hiển thị bên dưới để làm cho nó trông hiện thực hơn. Để thực hiện điều này, chúng ta vào Image > Adjustment > Hue/Saturation.

Bước 24

Trước khi chúng ta bắt đầu chuyển sang phần trái tim, chúng ta phải đặt tất cả các ngọn lửa vào trong một folder.

Bước 25

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện trên hình trái tim. Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta cần tạo ra một tài liệu tham khảo giống như chúng ta đã làm với các Stroke của ngọn lửa. Bạn có thể tìm thấy ví dụ về hình trái tim xinh đẹp này trong folder có các hình dạng tùy chỉnh mặc định của Photoshop. Tạo một layer mới, gọi tên nó là”heart reference”. Chọn hình dạng trái tim từ các hình dạng tùy chỉnh của Photoshop. Vẽ nó và tô nó bằng màu trắng. Hạ thấp Opacity xuống 10%.

Bước 26

Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật tương tự với hình trái tim như chúng ta đã làm với ngọn đèn. Trước khi bạn bắt đầu quá trình thực hiện, hãy đảm bảo bạn đã chỉnh sửa độ bão hòa để chúng chúng ta không mắc phải vấn đề như chúng ta đã gặp trong bước 23.

Bước 27

Sao chép phần dưới cùng của ngọn lửa và gọi tên nó là “heart_flame_1” và đưa nó lên phía trên tất cả layer khác Warp như hiển thị.

Bước 28

Loại bỏ các yếu tố không mong muốn và sau đó, vào Filter > Liquify và Warp ngọn lửa như hiển thị.

Bước 29

Sao chép ngọn lửa lớn, gọi tên nó là “heart_flame_2” và xoay nó, warp nó và loại bỏ những yếu tố không cần thiết.

Bước 30

Chọn cả “heart_flame_1” và “heart_flame_2”, sao chép chúng bằng cách drag chúng vào một layer icon mới ở phần cuối cùng của layer panel. Chuyển đổi layer mới sao chép như hiển thị. Chọn tất cả các ngọn lửa trái tim (Heart flames) và merge chúng lại với nhau.

Bước 31

Vào Filter> Liquify, và sử dụng warp tool để tạo ra một số biến thể.

Bước 32

Bây giờ, chúng ta thực hiện đến phần bên trong của trái tim. Tôi đã tạo một bức ảnh mà bạn có thể sử dụng ở đây. Download nó và paste nó vào trong document của chúng ta như hiển thị.

Bước 33

Bây giờ, bạn có thể Delete layer trái tim tham khảo.

Bước 34

Chọn “inside heart” layer và vào Filter> Liquify. Warp các edge như hiển thị.

Bước 35

Hình ảnh trái tìm gần như đã hoàn thành. Chọn “heart flame” và “inside heart” layer, xoay chúng như hiển thị.

Bước 36

Merge “heart_flame” và “inside heart” lại với nhau và gọi tên layer mới là “big heart”. Sao chép nó và gọi tên layer vừa sao chép là “mini heart.” Sacle nó xuống bằng cách sử dụng transform tool (Ctrl+ T) và đặt nó như hiển thị.

Bước 37

Sao chép “stroke_flame_1” layer và đưa nó lên trên tất cả các layer khác để tạo ra một vệt sáng.

Bước 38

Bạn có thể thấy tất cả các vệt sáng trông không được hiện thực. Để chỉnh sửa điều này, mở Liquify filter và chỉnh sửa như hiển thị.

Bước 39

Chọn layer vệt sáng của quả tim lớn trong đó có “stroke_flame_1” và lặp lại Bước 38.

Bước 40

Chúng ta đã hoàn thành với warping/distortion, bây giờ, đến phần vẽ tranh. Tạo một layer mới bên trên layer chiếc đèn, gọi tên nó là “lamp light” và vào Layer > Create Clipping Mask.

Bước 41

Áp dụng các cài đặt brush sau đây: Kích thước: 3px, Roundness: 0px, Opacity: 40px, Flow: 30%, màu sắc: ff8a00.

Bước 42

Bắt đầu vẽ trên các edge của cây đèn như hiển thị.

Bước 43

Thay đổi các thiết lập brush như sau Kích thước: 100px, Opactiy: 20%, Flow: 10%.

Bước 44

Tạo một layer bên dưới cây đèn. Gọi nó là “lamp glow”. Chọn một gradient tool trong suốt, màu sắc: ff8a00.

Bước 45

Thêm một chút ánh sáng phía sau ngọn lửa, điều này sẽ làm cho nó trông thật hơn. Vì vậy, Merge tất cả các ngọn lửa lại với nhau và gọi tên chúng là “magic flame”, nhưng trước khi merge chúng, sao lưu document của bạn. Bạn có thể cần chỉnh sửa từng ngọn lửa về sau này.

Bước 46

Sao chép “magic flame” và gọi tên layer vừa sao chép là “magic glow”. Với magic glow” đã được chọn, vào filter Blur > Gussian Blur > 10px. Hạ thấp Opacity của nó xuống 60%.

Bước 47

Tạo một layer mới bên trên tất cả layer khác và gọi tên nó là “Magic Love.” Vào Image > Apply Image.

Kết luận

Khi bạn đã có tất cả mọi thứ trong một layer, vào Filter > Shapern > Shapern. Và bạn đã hoàn thành.

Dịch và biên tập từ: Psd.TutsPlus

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: