Home > Photoshop > Phủ Lớp Thời Gian lên Ảnh của Bạn

Phủ Lớp Thời Gian lên Ảnh của Bạn

Hướng dẫn này đơn giản là một phương pháp được lựa chọn (từ nhiều phương pháp có sẵn khác trên Internet) để làm cho bức ảnh nhìn cũ kỹ. Rất phù hợp với người bắt đầu học Photoshop.

Chúng ta bắt đầu với một hình ảnh màu sắc bình thường. Tôi sử dụng “hình ảnh cô gái trẻ từ ShutterStock.

Chọn layer bức ảnh, vào Filter > Noise > Dust và Scratches. Thiết lập Radius là 2 và Threshold là 0.

Sao chép layer bức ảnh. Chọn layer bức ảnh đã sao chép, vào Filter > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius là 4.

Tạo một Layer Mask trên layer đã sao chép. Trên layer mask, tạo một Radial Gradient như hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Download “Vintage Background” từ ShutterStock. Thay đổi kích thước của nó để bao phủ toàn bộ bức ảnh một cách độc đáo. Vào Image > Adjustments > Desaturate.

Thiết lập Blend Mode của Vintage Background sang Soft Light.

Download “Grunge Background” từ ShutterStock. Thay đổi kích thước của nó để bao phủ toàn bộ bức ảnh một cách độc đáo. Vào Image > Adjustments > Desaturate.

Thiết lập Blend Mode của Background grunge sang Multiply. Vào Image > Adjustments > Brightness và Contrast. Thiết lập Brightness lên 50.

Tạo một Levels Adjustment Layer. Thiết lập các giá trị từ 15, 1.48, 255.

Tạo một Hue/Saturation Adjustment Layer. Chọn Colorize. Thiết lập Hue lên 38, Saturation 22 và Lightness 0. Và đó là toàn bộ hướng dẫn. Tôi hi vọng hướng dẫn này sẽ rất hữu ích với các tác phẩm trong tương lai của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi.

Dịch và biên tập từ:10Steps

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: