Home > Photoshop > Cảm Hứng Sáng Tạo: Hiệu Ứng Ánh Sáng – Phần 2

Cảm Hứng Sáng Tạo: Hiệu Ứng Ánh Sáng – Phần 2

Tuần trước, tôi đã phát hành một bộ sưu tập các hình ảnh về Cảm hứng sáng tạo: hiệu ứng ánh sáng. Từ đó, có rất nhiều tác phẩm về loại cảm hứng này đã xuất hiện, vì vậy tôi quyết định thực hiện phần tiếp theo này. Tôi hy vọng những ví dụ này có thể là nguồn cảm hứng sáng tạo đối với bạn trong các dự án riêng của mình.

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

lighting inspiration

Dịch và biên tập từ: VandelayDesign

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: