Home > Photoshop > Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Ảnh Đầy Màu Sắc

Hướng Dẫn Photoshop: Hiệu Ứng Ảnh Đầy Màu Sắc

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách tạo một bức tranh đầy màu sắc bằng cách sử dụng các Brush Photoshop, adjustment layers khác nhau và v.v…Chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Xem trước hình ảnh của chúng ta sẽ tạo ra

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4

Tạo một document (Ctrl+N) trong Adobe Photoshop với kích thước 1920 x 1200 (RGB color mode) có độ phân giải 72 pixels/inch. Chọn Paint Bucket Tool (G) để tô màu background layer mời bằng màu #EBF4F3.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Sau đó, chọn Rectangle Tool (U) để vẽ một hình chữ nhật, giống như hình chữ nhật tiếp theo:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thiết lập Fill lên 0% dành cho layer trong Layers panel:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chọn Add a layer style từ bottom của Layers panel và nhấp chuột lên Gradient Overlay:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Nhấp chuột lên thanh Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm có màu sắc như hiển thị. Nhấp OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta sẽ có Floor tiếp theo:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tìm một hình ảnh có sẵn có một người mẫu đã được trình bày trên đó, tôi đã sử dụng bức ảnh từ deviantart. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tác giả của bức ảnh này:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Loại bỏ background bằng cách sử dụng các công cụ như Pen Tool (P), Magic Wand Tool (W), Magnetic Lasso (L) hoặc thậm chí chỉ là một Filter>Extract đơn giản. tạo một bản copy layer này (Ctrl+J), nhấp chuột lên button có thể nhìn thấy được trên bản copy này, chúng ta sẽ cần layer này trong bước sau:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Nhấp chuột lên bottom của Layers’ panel trên icon Create new fill or adjustment layer tiếp theo và chọn Levels để tạo một số chỉnh sửa màu sắc.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tăng độ tương phản của bức tranh:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Đặt con trỏ giữa các layer và giữ nút Alt trong khi đang nhấp chuột lên button trái. Layer phía trên cùng sẽ được chuyển vào trong một Mask:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm một adjustment layer khác. Nhấp chuột lên phần Bottom của Layers’ panel trên Create new fill or adjustment layer và chọn Hue/Saturation:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Giảm độ bão hòa màu sắc:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chuyển đổi nó và trong một mask. Nhấp chuột lên layer này trên Layers’ panel, chọn mask và sử dụng một Brush từ Brush Tool (B), tô màu đen trên những vùng mở (da) trên phần cơ thể của cô gái:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thêm một adjustment layer khác. Nhấp chuột lên phần bottom của Layers’ panel bên trên Create new fill or adjustment layer và chọn Curves:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thiết lập các Option để tăng Contrast. Tô màu những vùng của cơ thể cô gái bên trong Mask và một chút trên quần áo của cô gái, chỉ có trên các vị trí này và có một Contrast cao.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Đây là kết quả mà chúng ta phải có:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Hãy tạo độ phản chiếu của cô gái trên Floor. Chúng ta kích hoạt bản layer copy của cô gái và hiển thị chúng xung quanh, gắn Free Transform (Ctrl+T). Chọn Eraser Tool (E) để xóa các điểm tương tự đã thể hiện bên dưới:
How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Sau đó, chọn Soft Round brush có màu đen với Opacity 20% và thể hiện một shadow trên layer mới:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Các cách cài đặt Brush:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tạo một layer mới, trình bày shadow ở đây xung quanh cô gái. Chọn các Option tương tự như đã áp dụng trước cho Soft Round brush, nhưng mở rộng kích thước Brush, sử dụng Button.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tạo một layer mới, chọn Soft Round brush, và chèn một điểm có màu #6DCFF6 ở đây. Opacity – 20%.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tạo một File mới với kích thước 500px x 500px (RGB color mode) có độ phân giải 72 pixels/inch. Chọn Soft Round brush có màu đen và thiết lập các Option cho nó như hiển thị:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta sẽ đặt một Brush Stroke, như hiển thị:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Sau đó, chọn Filter>Pixelate>Color halftone và thiết lập các cách cài đặt như hiển thị tiếp theo:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Kết quả chúng ta sẽ có trong bước này:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chọn layer này và đặt nó trên một layer mới trên Document của chúng ta, thay đổi Blending Mode sang Darker Color và thiết lập Fill 40%.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4

Tạo một bản copy của layer này, đặt nó như bên dưới:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Sau đó, chọn Ellipse Tool (U) và vẽ một vòng tròn:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chọn Add a layer style từ phần Bottom của Layers panel và nhấp chuột lên Drop Shadow:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Ngoài ra, thiết lập Gradient Overlay

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Nhấp chuột lên Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm màu sắc như hiển thị. Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta sẽ có một vòng tròn lớn:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tạo một vòng tròn khác nữa:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
…gắn Layer Style > Drop Shadow tiếp theo cho nó:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thiết lập Gradient Overlay

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Nhấp chuột lên thanh Color Bar để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm màu sắc như hiển thị. Nhấp vào Ok để đóng hộp thoại Gradient Editor.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Nhấp chuột lên Stroke options

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta đã có vòng tròn tiếp theo:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta sẽ có các vòng tròn có kích thước và vị trí khác nhau. Màu sắc của nó là màu #F3E6B2. Chúng ta cần thay đổi một số trường hợp, thiết lập Fill lên 50%.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta có thêm một hình chữ nhật nữa, như hiển thị bên dưới:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thiết lập Fill xuống 0% trên layer:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chọn Add a layer style từ phần bottom của Layers panel và nhấp chuột lên Gradient Overlay. Thiết lập màu của Foreground là màu trắng và chọn từ Gradient Editor một Foreground sang Transparent gradient.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta có một Line kế tiếp. Tạo một layer mới, chọn cả layer này và layer có Line, trong khi đang nhấn Ctrl+ nhấp chuột trái. Sau đó Merge down (nhấn Ctrl+ E).

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Layer phải được hiển thị bằng cách sử dụng Free Transform (Ctrl+T), như được chỉ ra dưới đây:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tạo một bản copy của layer này và đặt nó tương tự như cách đã hiển thị, di chuyển nó bằng Move Tool (V).

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Đặt các layer này lại với nhau bằng các Merge down (nhấn Ctrl+ E). Và copy nó. Bản copy được làm cho nhỏ hơn và đặt tương tự như thể hiện bên dưới:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Tiếp theo, chúng ta tạo một layer mới, chọn Butterfly brush từ Special Effect Brushes set:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta cần phải tùy chỉnh Brush trong Brushes panel (F5), chọn Brush Tip Shape. Nhấp chuột và Drag thanh slider để thay đổi kích thước, roundness và brush angle như hiển thị. Preview window hiển thị Brush Stroke đã thay đổi.

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Vào Shape Dynamics:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thiết lập các cài đặt Scattering:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Các cài đặt Dynamics khác:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Foreground và Background colors trên bảng công cụ tương tự nhau với những gì đã được chỉ ra bên dưới:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Chúng ta tạo một đường bay của những con bướm:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Thay đổi kích thước của Brush với các Button [và], có thêm một đường bay nữa:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
…và còn nữa:

How to Create a Colorful Photo Manipulation in Photoshop CS4
Đây là kết quả cuối cùng.

Bạn có thể xem kích thước đầy đủ ở đây.

Dịch và biên tập từ: AdobeTutorialz

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: