Home > Photoshop > Cảm Hứng Thiết Kế: Hiệu Ứng Ánh Sáng

Cảm Hứng Thiết Kế: Hiệu Ứng Ánh Sáng

Một vài tuần trước, tôi đã post một bộ sưu tập gồm 25 trang web có sử dụng các hiệu ứng ánh sáng. Các trang web này có thể là nguồn cảm hứng tuyệt vời để tạo ra các hiệu ứng ánh sáng trong Photoshop, nhưng chúng không phải là nguồn cung cấp cảm hứng duy nhất. Bạn có thể tìm thấy một số tác phẩm lý tưởng bằng cách lướt qua các trang Portfolio thiết kế đồ họa. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy 50 ví dụ về các hiệu ứng ánh sáng đầy cảm hứng.

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration


Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects InspirationLighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Lighting Effects Inspiration

Dịch và biên tập từ: VandelayDesign

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: