Home > Photoshop > 56 Hướng Dẫn Kỹ Xảo Thiết Kế trong Photoshop

56 Hướng Dẫn Kỹ Xảo Thiết Kế trong Photoshop

Bạn đọc thân mến, trong suốt thời gian qua chúng tôi đã và đang chọn lựa các hướng dẫn Photo Manipulation tốt nhất để giới thiệu tới các bạn. Và, đây là kết quả mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn, gồm 56 hướng dẫn Photo Manipulation tuyệt vời. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ yêu thích bộ sưu tập này, và chúng tôi cũng rất mong nhận được thông tin phản hồi từ các bạn, nếu bạn có một số hướng dẫn mà bạn nghĩ rằng nên thêm vào danh sách này, hãy nói chúng tôi biết, chúng tôi có thể bổ sung vào danh sách này hoặc danh sách sắp tới.

Design a Surreal Desert Scene in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

The Making of Mystic

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Photo Manipulation of a Flooded City Scene

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Manipulate Smoke to Create Hyper-Real Images

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Creating a Smoke Fading Effect

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Creative Photoshop Animal King Photo Manipulation Tutorial

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Chilling Photo Manipulation in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Water effect photo montage

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Fantastic Tree

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create an Explosive Cover with Precise Photo Manipulation Techniques

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Make a Dark, Post-Apocalyptic City Illustration

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Combine Photo Elements to Create a Surreal Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create a Face Shattering Effect

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Learn How to Create a Fiery Demon Montage

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create An Urban Tiger Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create a Photoshop Mermaid Image Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

ahhhhh oy alien invasion a photoshop tutorial

Amazing Photo Manipulation Tutorials

The Making of “Constant Slip”

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create a Funky Perspective of a Model Riding Digital Volume

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Design a Colorful Illustration Using Patterns and Shapes

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Slice of Nature Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Dance Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Vibrant Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Making of a Sexy Humanoid

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Combine Digital Painting and Photo Manipulation to Create a Platform Environment

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Design an Epic Fantasy Scene with Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create a Stylish Two-Tone Photo Montage

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Swirl Girl in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Digital Illustration Using Birds

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Making of the Imaginary Paint Dancers

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Apply Textures to Uneven Surfaces

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Turn Humdrum Photos into Cinematic Portraits

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Mold Paint Splatter to a Face in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create an Asian Inspired Illustration with Impact

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create an Imaginative, Magical Painted Scene

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Steampunk Style Illustration in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create Glass Transparency in a Cute Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Make a Melting Camera Scene

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Blend a Planet Transparently into a Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

New Premium Tutorial – Design a Dramatic and Surreal Rainy Scene with Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Classic Photoshop Tutorial: Create amazing water-drenched photomontages

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Creating a Spy Fly Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Somber Composition in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Golden apple tree

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Age Progression – Photoshop Tutorials

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to create an energy sci-fi scene in Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create a Fantasy “Mother Nature” Scene

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Making a Beautiful Pair of Fantasy Eyes

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create a Cyborg With Photoshop

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Alienize: Transform a person into an alien

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How To Create the Photo Manipulation “Brightness Tomorrows”

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Create an Abstract Photo Manipulation

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create a Vivid Themed Illustration Using Simple Hand-Drawn Elements

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Create frozen liquid effects

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to make an AVATAR Na’vi

Amazing Photo Manipulation Tutorials

How to Place a Fantasy Creature in a Misty Landscape

Amazing Photo Manipulation Tutorials

Dịch và biên tập từ:NaldzGraphics

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: