Home > Photoshop > Hướng Dẫn Hiệu Ứng Phun Lửa trong Photoshop

Hướng Dẫn Hiệu Ứng Phun Lửa trong Photoshop

Học cách xử lý các hình ảnh lửa và khói để tạo ra hiệu ứng nổ trên bề mặt phát sáng dữ dội. Download File nguồn của hướng dẫn này và tất cả hướng dẫn khác trong nhóm thành viên Vip của chúng tôi. .

Hướng dẫn này được Simon Hubbert viết cho PSDFAN. Bạn có thể tìm hiểu về anh ấy trên trang Deviantart sẽ có rất nhiều tác phẩm của anh ấy trên đó.

Nếu bạn muốn đăng ký bài viết của mình, xin vui lòng liên hệ ở đây.

Hình ảnh của sản phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra

Như mọi khi, đây là hình ảnh cuối cùng mà chúng ta sẽ tạo ra:
flamfinal Create a Fiery Face Explosion

Nếu bạn muốn truy cập để Download File .PSD của hướng dẫn này, và tất cả hướng dẫn khác tại PSDFAN, sau đó tham gia nhóm thành viên với 4,95 USD / tháng

Hình ảnh được sử dụng

Các hình ảnh sau đây đã được sử dụng trong việc tạo ra hướng dẫn này:

http://www.sxc.hu/photo/85994
http://www.sxc.hu/photo/1189018
http://www.sxc.hu/photo/1063678
http://www.sxc.hu/photo/930455
http://www.sxc.hu/photo/1139999

Bước 1

Vào http://www.sxc.hu/photo/85994 và lưu hình ảnh vào máy tính của bạn. Bây giờ mở nó trong Photoshop.

flam1b Create a Fiery Face Explosion
Vào Image và Image Size và nhập 1400 trong Width box.

flam1 Create a Fiery Face Explosion

Bước 2

Sao chép layer gốc và vào Image, Adjustments, Hue/Saturation và nhập các cách cài đặt sau.

flam2 Create a Fiery Face Explosion

Bước 3

Vào http://www.sxc.hu/photo/1189018 và copy và paste hình ảnh này vào trong document của bạn và gọi tên là layer “Fire”. Bạn sẽ thấy nó quá nhỏ so với hình ảnh của bạn, vì vậy, hãy thay đổi kích thước cho phù hợp.

flam3a Create a Fiery Face Explosion

Thiết lập Layer Style đối với layer này sang Screen. Bây giờ, nhấn Ctrl / Apple và T, sau đó, xoay và di chuyển hình ảnh cho đên khi bạn thấy hài lòng. Hãy chắc phần đầu của ngọn lửa như đang phát ra từ miệng.

flam3b Create a Fiery Face Explosion

Có một số khuyết điểm trên hình ảnh ngọn lửa, vì vậy, chọn Eraser và sử dụng Edge Bursh mềm, nhỏ để loại bỏ các khu vực này.
Trước:
flam3c Create a Fiery Face Explosion

flam3d Create a Fiery Face Explosion

Sau:

flam3e Create a Fiery Face Explosion

flam3f Create a Fiery Face Explosion

Bước 4

Chọn Lasso Tool và chọn khu vực này của ngọn lửa.

flam4a Create a Fiery Face Explosion

Bây giờ, hãy vào , Transform, Warp. Warp – làm cong những ngọn lửa này để chúng phù hợp với lỗ mũi. Bây giờ, bạn xóa những phần của ngọn lửa để nó trông như là đang được bay ra từ mũi.

Bạn có thể thấy khi bạn uốn cong. “Drag” ra một vài ngọn lửa ra khỏi phần còn lại của bức ảnh, chỉ cần chọn clone stamp tool để lọa bỏ những chấm đen nhỏ.

flam4b Create a Fiery Face Explosion

flam4c Create a Fiery Face Explosion

flam4d Create a Fiery Face Explosion

Một lần nữa, vào Edit, Transform, Warp và uốn cong nó để ngọn lửa trông như đang bốc một cách nhẹ nhàng thay vì đi theo một đường thẳng.

flam4e Create a Fiery Face Explosion

Bước 5

Bây giờ vào http://www.sxc.hu/photo/1063678, copy và paste hình ảnh đó vào trong document của bạn và gọi tên là layer Smoke. Một lần nữa, bạn thay đổi kích thước nó cho phù hợp với kích thước document của bạn. Thiết lập Layer Style cho layer này sang Screen và xoay smoke layer lên 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ, di chuyển Smoke để Sharp Edge bên phía phải đang bay nhẹ nhàng qua miệng.

flam5a Create a Fiery Face Explosion

flam5b Create a Fiery Face Explosion

Với một Edge Brush mềm xóa bỏ Smoke đang bay qua miệng để nó trông going như Smoke đang bay ra từ miệng.

flam5c Create a Fiery Face Explosion

Đối với phần cuối cùng của bước này, hãy vào Image, Adjustments và Desaturate Smoke layer.

Bước 6

Download hình ảnh này http://www.sxc.hu/photo/930455 và gọi tên là Layer Smoke 2.

Desaturate layer này và di chuyển hình ảnh này để làn khói bắt đầu bay ra từ miệng.

flam6 Create a Fiery Face Explosion

Thay đổi layer sylte sang Screen.

Bước 7

Tiếp theo, copy và paste hình ảnh nào vào trong document của bạn http://www.sxc.hu/photo/1139999 và gọi tên nó là Spray. Một lần nữa thay đổi kích thước của nó cho phù hợp với document của bạn vfa thiết lập Layer Style sang Screen. Bây giờ, chúng ta xóa giọt nước mưa lớn và nhỏ hơn bên phía phải.

flam7a Create a Fiery Face Explosion

Chọn một Edge Brush thật lớn, mềm và xóa những nó. Đặt hình ảnh vào giữa bức ảnh để Spray như đang xuất phát từ miệng. Tôi đã sử dụng Clone Stamp tool một cách nhanh chóng với một edge brush mềm, lớn để thêm một chút Spray.

Như vậy sẽ làm cho hình ảnh của bạn trông xa thật hơn.

flam7b Create a Fiery Face Explosion

Bước 8

Thêm một layer mới, gọi tên nó là Light và tô màu hình ảnh này bằng màu đen. Vào Filter, Render và Lens Flare và sử dụng các cách cài đặt này.
flam8a Create a Fiery Face Explosion

flam8b Create a Fiery Face Explosion

Bây giờ, xóa gần hết layer này với một Edge Brush mềm, lớn chỉ để lại phần sáng nhất của ngọn lửa.

flam8c Create a Fiery Face Explosion

Di chuyển ngọn lửa để nó trong miệng. Hình ảnh của bạn sẽ trông như thế này.

flam8d Create a Fiery Face Explosion

flam8e Create a Fiery Face Explosion

Thiết lập Layer Style sang Colour Dodge.

flam8f Create a Fiery Face Explosion

Bước 9

Bước này sẽ thêm một chút nữa ‘pazzaz’ vào lửa và khói.

Thêm một layer mới, nhấn D trên bàn phím để thiết lập lại bảng màu của bạn và sau đó vào Filter, Render, Clouds. Bây giờ, thiết lập Layer Style của layer này sang Overlay và chọn một Edge Eraser mềm, lớn và xóa toàn bộ khuôn mặt.

Bước 10

Một lần nữa, thêm vào một layer mới bên trên cùng của mọi layer khác và chọn một Brush mềm, lớn và Brush toàn bộ phạm vi của khuôn mặt bằng màu đen.

flam10a Create a Fiery Face Explosion

Trước:

flam10b Create a Fiery Face Explosion
Sau:

flam10c Create a Fiery Face Explosion

Bước 11

Trên background copy layer, chọn Lasso Tool và chọn vùng mặt. Vùng chọn này không được gọn và ngăn nắp.

flam11a Create a Fiery Face Explosion

flam11b Create a Fiery Face Explosion

Bây giờ, copy và paste vùng chọn này (Ctrl/ Apple + C để copy và sau đó, nhấn Ctrl / Apple V để paste), vậy, bạn đã có một layer mới với những gì bạn đã chọn. Gọi tên layer này là Heat Simmer và sau đó, vào Filter, Distort, Ripple và nhập 150 trong hộp thoại. Như vậy sẽ tạo ra một hiệu ứng Heat Simmer xinh xắn.

flam11c Create a Fiery Face Explosion

flam11d Create a Fiery Face Explosion

Và chúng ta đã hoàn thành!

Đó là toàn bộ hướng dẫn! Tôi hi vọng bạn thích và có thể học được điều gì đó bổ ích.

flamfinal Create a Fiery Face Explosion

Nếu bạn muốn xem kích thước đầy đủ của tác phầm, hãy nhấp chuột vào đây:

Kích thước hình ảnh đầy đủ của tác phẩm vừa tạo ra.

Đừng quên! Nếu bạn muốn truy cập vào File .PSD có thể Download hướng dẫn này và tất cả hướng dẫn khác tại PSDFAN, sau đó tham gia vào nhóm thành viên chỉ với 4,95 USD / tháng.

Dịch và biên tập từ:Webdesigner-Depot

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: