Home > Photoshop > Thiết Kế Hiệu Ứng Ảnh trong Photoshop: Tia Sét

Thiết Kế Hiệu Ứng Ảnh trong Photoshop: Tia Sét

Xem trước hình ảnh chúng ta sẽ tạo ra:

Bước 1:

Chúng ta bắt đầu bằng việc tạo ra một File mới. Tôi đã sử dụng khung hình có kích thước 800×533 pixels, thiết lập tại 72dpi, và tôi tô màu background của tôi bằng màu đen. Bây giờ, Insert bức ảnh về cảnh tượng đường cao tốc có sẵn vào, bạn có thể download hình ảnh đã sử dụng trong hướng dẫn này tại đây..

Bước 2:

Bây giờ, thêm bức ảnh lửa có sẵn với các tia lửa điện vào trong khung hình của bạn, bạn có thể download hình ảnh đã sử dụng trong hướng dẫn này tại đây. Sau đó, chọn Eraser Tool với một Brush mềm, lớn và xóa Bottom của Flame Scene Layer.

Bước 3:

Trên Layers Palette của bạn, thiết lập Blending Mode của Flame Scene Layer sang Soft Light.

Bước 4:

Sao chép Flame Scene Layer và vào Filter > Blur > Gaussian Blur. Sau đó, gắn Radius Blur có kích thước 3.0 pixels radius blur cho Flame Scene Layer vừa sao chép.

Bước 5:

Gắn một Marquee Selection xung quanh khung hình của bạn và vào Edit > Copy Merged. Sau đó, quay lại Edit > Paste, một bản copy của thiết kế hiện tại xuất hiện trên khung hình của bạn với một layer riêng của nó. Bây giờ, vào Filter > Blur > Radial Blur, áp dụng các cài đặt như bên dưới.

Bước 6:

Trên Layers Palette của bạn, thiết lập Blending Mode của layer bước thứ 6 sang Soft Light.

Bước 7:

Sao chép Soft Light layer của bước vừa rồi.

Kết quả của tác phẩm chúng ta vừa tạo ra:

Dịch và biên tập từ: Psd.Tu-torial

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: