Home > Photoshop > Thiết Kế Một Cảnh Sử Thi Tưởng Tượng với Photoshop

Thiết Kế Một Cảnh Sử Thi Tưởng Tượng với Photoshop

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo ra một tấm hình kỹ xảo, lấy cảm hứng từ Valhalla, một trong những tác phẩm của Mariusz Karasiewicz. Ông là một nghệ sĩ tuyệt vời và tác phẩm của ông hoàn toàn tuyệt mỹ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông đã cho phép tôi chép hướng dẫn này.

Hình ảnh của tác phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra


Lưu ý từ biên tập: Hướng dẫn này được giải thích rất rõ ràng, dành cho người dùng có kinh nghiệm trong Photoshop. Nếu bạn là người mới học Photoshop, xin vui lòng thửSchool of Photoshop và một Photoshop Tutorials khác

Tài liệu cần thiết:

Bước 1: Tạo một document mới

Vào File > New (Ctrl+N) để tạo ra một khung hình mới. Khung hình của tôi có kích thước 1700px chiểu rộng x 2400px chiều cao tại 300dpi.
Step 1

Bước 2: Large Gothic Doorway

Mở hình ảnh Large Gothic Doorway trong Photoshop Move Tool (V) để Drag nó vào document mà bạn đang làm việc. Sau đó, Edit > Free Transform (Ctrl+T) và Scale hình ảnh xuống cho phù hợp với khung hình. Thay đổi tên của layer là Large Gothic Doorway.
Step 2

Bước 3: Gắn Sharpen Filter

Để gắn Sharpen Filter, vào Filter > Sharpen > Sharpen.
Step 3

Bước 4: Chọn Gate

Bây giờ, chúng ta cần phải cắt nền và mọi thứ đằng sau Gate. Trong bước tiếp theo, chúng ta sẽ đặt một vài đám mây xinh đẹp vào. Vì vậy, sử dụng Pen Tool (P) để tạo Path theo Gate. Sau đó, với Pen Tool (P) đã chọn, nhấp chuột phải lên hình ảnh của bạn, chọn Make Selection và nhấp chuột vào OK.
Step 4

Bước 5: Đặt vùng chọn trong một layer mới

Chọn Rectangular Marquee Tool (M), nhấp chuột phải vào hình ảnh của bạn, và chọn Layer via Copy. Bây giờ, vùng chọn nằm trong một layer mới. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng layer này để tạo ra một Clipping Mask cho Clouds Layer (layer đám mây).
Step 5

Bước 6: Thêm những đám mây

Mở hình ảnh những đám mây trong Photoshop và di chuyển nó vào trong document của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V). Thay đổi tên của layer mới này là clouds.
Step 6

Bước 7: Tạo một Clipping Mask

Nhấp chuột phải vào clouds layer và chọn Create Clipping Mask. Bây giờ, clouds layer có layer đang sử dụng trực tiếp bên dưới nó (Layer 1) như là một màn chắn.
Step 7

Bước 8: Che clouds layer

Chúng ta không muốn clouds layer nằm dưới Bottom của hình ảnh. Để chỉnh sửa nó, hãy chắc rằng bạn đã chọn clouds layer và vào Layer > Layer Mask > Reveal All. Sau đó, chọn một Brush mềm màu đen (B) với đường kính 200px và che phần Bottom của clouds layer. Hãy nhìn vào hình bên dưới để tham khảo.
Step 8

Bước 9: Sao chép clouds layer

Để sao chép một layer, nhấp chuột phải lên nó và chọn Duplicate Layer (Ctrl+J). Sử dụng Move Tool (V)để di chuyển layer này lên phần Top của Gate. Sau đó, thêm layer mask vào layer này, chọn một Bush mềm màu đen với đường kính 200px và che phần Bottom của layer. Hãy nhìn vào hình tiếp theo để tham khảo.
Step 9

Bước 10: The knight (hiệp sĩ)

Mở bức ảnh hiệp sĩ trong Photoshop và sử dụng Pen Tool (P) để cắt hình hiệp sĩ từ bức ảnh. Sau đó, sử dụng để cắt Move Tool (V), di chuyển hiệp sĩ vào trong document mà bạn đang làm. Ngoài ra, thay đổi tên của layer làknight.
Step 10

Bước 11: Thêm màn chắn vào layer knight

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn knight layer. Sau đó, vào Layer > Layer Mask > Reveal All. Chọn một Brush mềm màu đeb với đường kính 80px và che chân của con ngựa như tôi đã làm.
Step 11

Bước 12: Lights

Bây giờ, chúng ta tạo ra một vài tia sáng và shadow cho knight layer. Vào Layer > New Adjustment Layer > Curves, hãy chắc chắn rằng lựa chọn Use Previous Layer to Create Clipping Mask đã được kiểm tra và nhấp chuột vào OK.
Hãy sử dụng các cài đặt từ hình ảnh kế tiếp cho Curves. Sau đó, tô màu layer mask thành màu đen bằng cách sử dụng Paint Bucket Tool (G), chọn một Brush mềm màu trắng với đường kính 50px và sử dụng Brush này để vẽ trên layer mask để tạo ra một vài tia sáng trên layer knight.
Step 12

Bước 13: Shadows

Lặp lại các bước trước để tạo ra một số shadow trên layer knight. Đối với Curves layer, sử dụng các cách cài đặt từ hình tiếp theo.
Step 13

Bước 14: The wings (cánh)

Mở hình chiếc cánh trong Photoshop. Sau đó copy và paste những chiếc cánh mà bạn thích vào trong document của bạn và đặt chúng đằng sau hiệp sĩ. Ngoài ra, thay đổi tên của layer này là wings.
Step 14

Bước 15: Adjustments (điều chỉnh) cho wings layer

Vào Layer > New Adjustment Layer > Curves, hãy chắc chắn rằng lựa chọn Use Previous Layer to Create Clipping Mask đã được kiểm tra và tạo một Curve như tôi đã làm.

Sau đó, vào Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast và sử dụng Brightness 24 và Contrast 38. Ngoài ra, tôi còn sử dụng một Brush mềm màu đen để tô màu phần màn chắn của layer này vì một vài phạm vi của layer wings quá sáng.
Step 15

Bước 16: The shield (cái khiên)

Mở hình ảnh Black Knight V trong Photoshop và sử dụng Pen Tool (P) để cắt cái khiên từ bức ảnh. Sau đó, di chuyển nó vào trong document của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V). Vào Edit > Free Transform, giữ phím Shift, Scale chiếc khiên xuống và xoay nó như tôi đã làm. Thay đổi tên của nó là shield.
Step 16

Bước 17: The sword (Thanh gươm)

Bây giờ, đây là lúc hiệp sĩ mang gươm. Mở hình ảnh thanh gươm trong Photoshop, cắt nó từ phần giữa của bức ảnh và di chuyển nó vào trong document của bạn. Thay đổi tên của layer này là sword và đặt nó bên dưới knight layer. Bây giờ layer knight gần như đã hoàn chỉnh.
Step 17

Bước 18: Nhóm tất cả các layer của knight

Giữ phím Ctrlvà chọn tất cả các layer của knight. Sau đó, nhấn Ctrl+G để nhóm chúng. Thay đổi tên của nhóm này làknight.
Step 18

Bước 19: Thêm một màn chắn vào nhóm Knight

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn nhóm knight . Sau đó, vào Layer > Layer Mask > Reveal All và tô màu với một Brush mềm màu đe với đường kính 50px và thiết lập Opacity lên 60%. Hãy nhìn vào hình ảnh tiếp theo để tham khảo.
Step 19

Bước 20: Chuyển đổi nhóm Knight vào trong Smart Object

Nhấp chuột phải vào nhómknight và chọn Convert to Smart Object. Bây giờ, Knight chỉ nằm trong một layer. Nếu bạn muốn chỉnh sửa Knight, nhấp 2 lần lên Thumbnail của layer. Một document mới xuất hiện với tất cả các layer cảu Knight. Khi bạn hoàn thành chỉnh sửa, lưu document mới này và đóng nó lại. Sau đó, những thay đổi được áp dụng vào Smart Object. Bạn có thể đọc thêm về Smart Object trên blog của Veerle.
Step 20

Bước 21: Thêm một shadow vào Knight

Giữ phím Ctrl và click vào thumbnail của layer knightLàm như vậy để chúng ta tạo một vùng chọn với Knight. Bây giờ, tạo một layer mới, tô màu nó với màu đen và vào Select > Deselect (Ctrl+D). Sau đó, vào Edit > Free Transform, nhấp chuột phải lên hình ảnh, chọn Flip Vertical, di chuyển layer này đến chân của con ngựa và nhấn phím Enter key.

Bây giờ, vào Edit > Transform > Distort, giữ phím Shiftvà bóp méo shadow như tôi đã làm. Hãy nhìn vào hình kế tiếp để tham khảo.
Step 21
Tiếp theo, vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius lên 2px. Sau đó, thay đổi Opacity của layer này lên 50%và gọi tên nó là shadow và đặt nó bên dưới knight layer.
Step 21 - b

Bước 22: Thêm Gradient Map vào knight layer

Nhấp chuột lên knight layer để chọn nó, sau đó, vào Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map, hãy chắc chắn rằng lựa chọn Use Previous Layer to Create Clipping Mask đã được kiểm ra và nhấn OK. Sau đó, sử dụng các cách cài đặt từ hình ảnh kế tiếp. Màu sắc tôi đã sử dụng để tạo ra Gradient (từ trái qua phải) là #252c2e, #26353c, #aabac2 and #d1dde2.

Sau đó, thiết lập Opacity của layer lên 40%.
Step 22

Bước 23: Thêm một chút sương mù

Tạo một layer mới, thiết lập màu sắc của Foreground #252c2e và màu của Background #d1dde2 và vào Filter > Render > Clouds. Sau đó, nhấn Ctrl+Shift+F hai hoặc ba lần, để tăng độ tương phản của những đám mây.

Tiếp theo, bạn sẽ có thêm ba bộ lọc cho layer này:

 • Noise (Filter > Noise > Add Noise)
 • Despeckle (Filter > Noise > Despeckle)
 • Diffuse (Filter > Stylize > Diffuse)

Bây giờ, thêm một màn chắn cho layer này (Layer > Layer Mask > Reveal All), tô màu nó bằng màu đen bằng cách sử dụngPaint Bucket Tool (G), chọn một Brush mềm màu trắng với đường kính 150px và Opacity 70% và sử dụng Brush này để tô màu trên Layer masj, ở Bottom của hình ảnh. Sau đó, thay đổi tên của layer là mist.
Step 23

Bước 24: Thêm một số điều chỉnh cho mist layer

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo ra ba adjustment layers:

 • Brightness/Contrast (Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast);
 • Gradient Map (Layer > New Adjustment Layer >Gradient Map) –các màu sắc mà tôi đã sử dụng là#161d1c, #322402, #6a5728, #fffbf3; ngoài ra, thiết lập opacity của layer này lên 40%;
 • Color Balance (Layer > New Adjustment Layer >Color Balance).

Lưu ý: Mỗi khi bạn thêm adjustment layers này, hãy chắc bạn đã kiểm tra lựa chọn Use Previous Layer to Create Clipping Mask’.

Đối với mỗi Adjustment Layer, sử dụng các cài đặt như hình ảnh sau.
Step 24

Bước 25: Rays

Mở Light Beams and Rays Brushestrong Photoshop. Bạn có thể sử dụng Preset Manager (Edit > Preset Manager)cho bước này. Sau đó, tạo một layer mới (Ctrl+Shift+N), chọn Brush Tool (B)và sử dụng công cụ này để vẽ một vài tia sáng màu trắng. Bạn có thể sử dụng một màn che để loại bỏ các phần của layer này, nếu bạn muốn. Không nhiều. Hãy thay đổi tên của layer này là rays.
Step 25

Bước 26: Thêm những chiếc lông vũ

Một lần nữa, sử dụng Preset Manager mở bộ Brush lông vũ mà bạn đã download khi bắt đầu hướng dẫn này. Sau đó, sử dụng Brush Tool (B) để vẽ một số lông vũ. Đặt mỗi sợi lông vũ trong một layer riêng và sử dụng Free Transform (Ctrl+T) để xoay chúng.
Step 26

Bước 27: Những điều chỉnh cuối cùng

Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là thêm một số Adjustment Layers. Bạn có thể tạo ra chúng từ Layer > New Adjustment Layer menu.

 • Curves – chúng ta sẽ sử dụng Curves để tạo ra một số Rays (tia sáng). Sử dụng các cài đặt từ hình ảnh kế tiếp. Sau đó, chọn một Brush mềm màu đen với đường kính 100px và Opacity 75% và sử dụng Brush này để vẽ một vài tia sáng trên màn che của Curves Layer.

Step 27

 • Color Balance – thiết lập Opacity của layer này lên 50%

Step 27

 • Brightness/Contrast – chúng ta sẽ sử dụng Brightness và Contrast Adjustment Layer để làm cho hình ảnh đậm hơn trên các Edges. Hãy sử dụng các cài đặt từ hình ảnh sau. Sau đó, chọn một Brush mềm, màu đen với đường kính 300px và Opacity 100% và che phần trung tâm của layer này.

Step 27

 • Photo Filter -sử dụng màu #5c6f85

Step 27

 • Brightness/Contrast – lần này, chúng ta sẽ sử dụng Brightness và Contrast Adjustment Layer để làm tăng độ sáng ở phần chính giữa của hình ảnh. Sử dụn các cài đặt như hình bên dưới. Sau đó, tô màu màn chắn của layer này thành màu đen bằng cách sử dụng thời gian này chúng tôi sẽ sử dụngPaint Bucket Tool (G), chọn một Brush mềm màu trắng với đường kính 300px và sử dụng Brush này để tô màu phần trung tâm của hình ảnh.

Step 27

 • Curves – chúng ta sẽ sử dụng lại Curves để làm cho các Edge của hình ảnh tối hơn. Sử dụng một Brush mềm màu đen với đường kính 200px để che phần trung tâm của layer. Chúng ta muốn Curves chỉ tác động lên các Edge của hình ảnh.

Step 27

 • Gradient Map -đây là Adjustment Layer cuối cùng. Để tạo ra Gradient, sử dụng màu#181a1b, #19262c, #3c4e57, #fffbf3. Thiết lập Opacity của layer này lên 60%.

Step 27

Bước 28: Thêm một câu trích

Bước này là tùy chọn. Chọn Type Tool (T) và viết một câu trích hoặc bất cứ điều gì bạn muốn trên Top của bức ảnh. Tôi đã chọn cầu trích của James R. Cook: “Không chỉ một lần người ta nói bạn không thể làm, và bạn lại không bao giờ bận tâm tới những hạn chế của họ”. Tôi đã sử dụng phông chữ Trajanđể viết câu trích này.

Đây là phần cuối của hướng dẫn. Tôi hy vọng bạn thích nó. Tôi muốn cảm ơn một lần nữa tới FISHBOT1337 đã cho phép tôi viết bài hướng dẫn này và cảm ơn Kittyd-Stock đã cho phép tôi sử dụng một trong các bức ảnh của cô.

Tác phẩm mà chúng ta vừa tạo ra

Bạn có thể tải tập tin Photoshop tại đây

Dịch và biên tập từ: Tutorial9

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: