Home > Photoshop > Thiết Kế Icon Microchip Icon trong Photoshop

Thiết Kế Icon Microchip Icon trong Photoshop

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ bạn cách tạo ra một Microchip Icon đẳng cự, sử dụng các công cụ vẽ và biến đổi cơ bản trong Photoshop.
Đây là hình ảnh của sản phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra.
Bạn có thể download tài liệu Layer PDS ở đây.

Bước 01: Tạo một document mới

Hãy bắt đầu với việc tạo một document mới, có chiều rộng dài 1200pixels và 900 pixels, độ phân giải là 300pixels/inch, Sử dụng Color Mode để cài đặt RGB.

Bước 02: Cài đặt lưới

Tô màu background # 1199cc. Trước tiên, chúng ta cài đặt Gride (khung dạng lưới), bạn chỉ cần vẽ các phần chính. Vào View> Show> Grid. Vào Preferences > Guides, Grid & Slices. Thiết lập mỗi Gridline là 300px và Subdivisions lên 16.

Bước 03: Bắt đầu với Rectangle (hình chữ nhật).

Cài đặt Foreground Color lên 65% màu xám. Chọn Rectangle Tool, thiết lập Mode sang Shape Layers. Vẽ một hình chữ nhật ở giữa khung hình như hình hiển thị bên dưới. Đổi tên của Shape Layer là “Bottom Extrude”.

Bước 04: Phần trên

Sao chép “Bottom Extrude” Layer và gọi tên là “Top Extrude”. Bây giờ, hãy làm cho “Bottom Extrude” Layer không nhìn thấy được. Chọn Ellipse Tool, nhấp chuột vào Subtract từ Shape Area Button, giữ phím Alt, vẽ một vòng tròn như hình bên dưới. Vòng tròng này sẽ được vẽ bắt đầu từ trong hình chữ nhật.

Bước 05: Khung kim loại

ChọnRounded Rectangle Tool, nhấp chuột vào Create New Shape Layer Button, thiết lập Radius lên 8 px. Vẽ một hình vuông như hình bên dưới, thiết lập Color của Shape Layer thành màu trắng. Bây giờ, chọn Rectangle Tool, nhấp chuột vào Add đến Shape Area Button và vẽ một hình chữ nhật như hình dưới đây. Sau đó, chọn Path Selection Tool, chọn hình chữ nhật thứ hai và di chuyển nó xuống dưới, và chỉnh tâm theo chiều dọc với vòng tròn vuông.

Bước 06: Khung kim loại

Chọn cả hai shape, sử dụng Path Selection Tool, giữ phím Alt +Shift, Drag (kéo) 2 shape đã chọn xuống để sao chép và lập lại nhiều lần. Bạn phải có tổng là 5 hình giống như trong hình bên dưới. Đổi tên shape Layer này là “Metal Right”.

Bước 07: Khung kim loại

Sao chép “Metal Right” Layer và gọi tên nó là “Metal Left”. Chọn Move Tool, giữ phím Shift và Drag, đặt nó bên phía trái như trong hình bên dưới.

Bước 08: chân phải

Chọn Rectangle Tool và vẽ một hình chữ nhật như bên dưới. Sau đóq, nhaansq Add vào Shape Area Button và vẽ hình thứ hai. Chọn Path Selection Tool và chọn cả hai hình chữ nhật, giữ phím Alt + Shift, sao chép các Shape đã chọn bốn lần nữa, đặt mỗi Shape như trong hình bên dưới. Đổi tên Shape Layer này là “Right Legs”.

Bước 09: chân trái

Sao chép “Right Legs” Layer và gọi tên là “Left Legs”. Chọn Move Tool và Drag Layer này sang bên trái và căn chỉnh nó với “Metal Left” như hình bên dưới. Bây giờ, làm cho cả 2 Leg Layers này không nhìn thấy đươc.

Bước 10: bắt đầu Rotate & Scale

Hãy vào View> Show> Grid để ẩn hình Grid này. Chọn toàn bộ Layer “extrude” và “Metal” trong Layers Panel, nhấn Ctrl +T, xoay 45 độ và gắn vào. Sau đó, Ctrl+T một lần nữa và thiết lập Vertical Scale lên 60% và gắn vào.

Sắp xếp các Layers
Bây giờ, tổ chức, sắp xếp các Layer. Drag “Metal Right” bên dưới “Top Extrude” Layer và Drag “Metal Left” Layer bên dưới “Bottom Extrude” Layer.

Bước 12: Extrude

Bây giờ, vào Layers Panel, chọn “Top Extrude” Layer, nhấp chuột phải và chọn Rasterize Layer hoặc vào Layer> Rasterize> Layer. Chọn Move Tool, hãy chắc chắn Zoom được thiết lập là 100% và di chuyển lên Layer này lên 20px bằng cách giữ phím Shift và nhấn mũi tên 2 lần. Sao chép Layer và goi tên nó là “Top”.

Bước 13: Extrude

Giữ phím Ctrl và nhấp chuột lên “Top Extrude” layer để Load vùng chọn. Chọn “Top Extrude” Layer trong Layer Panels. Chọn Move Tool, giữ phím Alt, nhấn Down Arrow (mũi tên)Command-click vào “Top extrude” layer đ 20 lần và bỏ chọn. Drag Vertical Guide và đặt nó tại góc của Microchip như hình bên dưới.

Bước 14: Shading

Chọn Rectangular Marquee Tool và tạo vùng chọn như trong hình dưới đây. Nhấn phím Ctrl + U để đưa lên hộp thoại Hue / Saturation thoại và cài đặt Lightness lên – 20. Sau đó vào Select > Inverse. Nhấn Ctrl + U một lần nữa và thiết lập Lightness lần này lên -40 và bỏ vùng chọn.

Bước 15: Shading

Gắn Gradient Overlay Layer Style vào “Top Exxtrude” Layer, sử dụng các cài đặt này: Blend Mode => Overlay, Opacity => 50%, Gradient => Black, White, => Style => Linear, Angle => 90. Sau đó, gắn Gradient Overlay vào “Top” Layer và sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Normal, Opacity => 45%, Gradient => Black, White, Reverse => Checked, Style => Radial, Scale => 150% và Drag vào trung tâm của gradient trên khung hình để nhận được một cái gì đó tương tự như hình bên dưới.

Bước 16: Tô bóng Dent

Tạo một layer mới phía trên “Top Extrude” Layer và đặt tên là “Shade”. Chọn Rectangular Marquee Tool và tạo một vùng chọn rộng bằng Dent giống như hình bên dưới. Chọn Gradient Tool, tách Foreground từ Transparent và thiết lập Foreground sang màu đen. Làm đầy vùng chọn với Gradient như hình bên dưới. Sau đó, nhấn phím Alt và nhấp chuột lên dong giữa “Top Exxtrude” và “Shade” Layer để Mask Shade này. Nhấn Ctrl + D để bỏ vùng chọn.

Bước 17: Bevel

Nhấn phím Ctrl và nhấp chuột vào Thumbnail (hình thu nhỏ) của “Top” Layer để Load vùng chọn và chọn Layer này trong Layers Panel. Chọn Rectangular Marquee Tool, di chuyển vùng chọn lên 2px bằng cách nhấn vào phím Up Arrow hai lần. Vào Select> Inverse. Giữ phím Alt, tạo vùng chọn như hình bên dưới. Nhấn phím Ctrl + U và cài đặt Lightness lên 50, và để làm cho cạnh bên trái của Top Part nhạt đi.

Bước 18: Bevel

Nhấn phím Ctrl và nhấp chuột lên hình thu nhỏ của “Top” Layer và di chuyển vùng chọn lên 2px một lần nữa. Vào Select> Inverse. Giữ phím Alt, tọa vùng chọn như hình bên dưới. Nhấn phím Ctrl + U và thiết lập Lightness lên – 15 để làm đậm cạnh phải của Top Part

Bước 19: Keep Extruding

Làm cho “Bottom Extrude” Layer có thể nhìn thấy được và Rasterize nó. Sao chép Layer này vào gọi tên là “Middle”. Quay lại “Bottom Extrude” Layer, nhấn Ctrl và nhấp chuột vào Thumbnail của Layer này để load vùng chọn, hãy chắc chắn Zoom được thiết lập lên 1005, chọn Move Tool, giữ phím Alt, nhấn Down Arrow 20 lần.

Bước 20: Shading (Tô bóng)

Chọn Rectangular Marquee Tool và chọn một phần trái của Layer “Bottom Extrude”. Nhấn phím Ctrl + U và thiết lâp Lightness lên -20. Sau đó vào Select> Inverse, nhấn Ctrl + U một lần nữa và lần này thiết lập Lightness lên -40 và bỏ chọn.

Bước 21: Shading (Tô bóng)

Chọn Rectangular Marquee Tool và chọn một phần trái của Layer “Bottom Extrude”. Nhấn phím Ctrl + U và thiết lâp Lightness lên -20. Sau đó vào Select> Inverse, nhấn Ctrl + U một lần nữa và lần này thiết lập Lightness lên -40 và bỏ chọn.

Bước 22: Dent Reflected

Chọn “Shade” Layer trong Layers Panel. Nhấn Ctrl + E để Merge nó với “Top Extrude” Layer. Sao chép “Top Extrude” layer và drag bản sao chép lên phía trên “Middle” Layer. Nhấn phím Alt và nhấp chuột lên dòng giữa các layer “Top Exxtrude Copy” và “Middle”.

Bước 23: Các vòng tròn

Bây giờ, chọn Ellipse Tool, cài đặt Mode sang Shape Layer và vẽ vòng trong lớn nhất như trong hình bên dưới. Gọi tên Layer này là “Circle”. Thiết lập màu sắc # 9eccde. Sao chép “Circle” Layer và thay đổi màu sắc của nó # 525.252. Sao chép Layer này một lần nữa, nhấn phím Ctrl + T và Scale nó xuống như trong hình vẽ và thiết lập màu sắc là # 7d7d7d. Sao chép Layer này một lần nữa, Scale nó xuống và thiết lập màu sắc # 47c8e3. Sao chép Layer này một lần nữa, Scale nó xuống và thiết lập màu sắc # cf39ee.

Bước 24: Các vòng tròn

Chọn tất cả các layer vòng tròn trong Layers panel, nhấn Ctrl + T và thiết lập Vertical Scale lên 60% và gắn vào. Sau đó, đặt vòng tròn ở trung tâm của Chip.

Bước 25: Các vòng tròn

Nhấn phím Alt- và nhấp chuột vào dòng giữa layer “Circle” và “Circle copy” layer trong Layers Panel. Chọn Move Tool và di chuyển “Circle copy” layer lên 2px. Chọn layer “Circle copy 2″, Circle Copy 3 và Circle Copy 4” và di chuyển xuống 4 px.

Bước 26: Các vòng tròn

Gắn Outer Glow Layer Style vào “Circle Copy 2” Layer bằng cách sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Screen, Opacity => 65%, Color => # 5aeff7, Size => 6px. Bây giờ, gắn Inner Glow Layer Style và sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Screen, Opacity => 80%, Color => # 5aeff7, Size => 5px.

Bước 27: Các vòng tròn

Gắn Outer Glow Layer Style vào “Circle Copy 3” layer bằng cách sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Color Dodge, Opacity => 70%, Color => # 5aeff7, Size=> 10 px.

Bước 28: Reflections

Tạo một layer mới phía trên layer “Top” và đặt tên là “Reflection Top”. Chọn Gradient Tool, chọn Silver Gradient nằm trong Metas Set. Gắn Gradient như hình bên dưới và nhấn phím Ctrl + M để đưa lên Curves Dialoge. Chỉnh sửa Curve này như trong hình phía dưới. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và gắn Radius 18px vào. Nhấn phím Alt và nhấp chuột vào dòng giữa layer “Top” và “Reflection Top” Layer để Mask Reflection này, thiết lập Blend Mode cho “Reflection Top” layer sang Overlay.

Bước 29: Reflections

Nhấn phím Ctrl – nhấp chuột vào Layer “Circle” Thumbnail của Vector Mask để load vùng chọn. Tạo một layer mới phía trên “Circle Copy 4″ Layer và đặt tên là “Glass”. Tô màu vùng chọn thành màu trắng, thiết lập Blend Mode sang Overlay. Tạo một Layer mới trên “Glass” Layer và gọi tên là “Reflection Glass”. Chọn Gradient Tool, chọn Silver Gradient và tô màu layer từ bên cạnh trái đến cạnh phải của Glass. Nhấn phím Ctrl + M và chỉnh sửa Curve như hình bên dưới. Thiết lập Layer Opacity lên 50% và nhấn phím Alt + nhấp chuột vào dòng giữa Reflection Glass” và “Glass” layer để Mask Reflection này.

Bước 30: Thêm vào một số Text

Chọn Type Tool và gõ một số Text. Tôi thiết lập màu của Text sang màu trắng. Nhấn phím Ctrl + T, thiết lập Rotation lên 45 độ và gắn vào. Sau đó, nhấn Ctrl + T một lần nữa, lần này cài đặt Vertical Scale lên 60% và gắn vào. Nhấn Ctrl + T một lần nữa để Scale nó xuống và đặt nó lên trên Microchip giống như hình bên dưới.

Bước 30: Extrude Metals

Tạo một layer mới bên dưới “Metal Right” layer và đặt tên là “Metal Extrude R”. Nhấn phím Ctrl- nhấp chuột vào “Metal Right” layer Vector Mask thumbnail để load vùng chọn và tô màu với 30% màu xám. Chọn Move Tool, giữ phím Alt nhấn Down Arrow trên bàn phím để đẩy layer này xuống 2px. Bây giờ, tạo một layer mới phía trên “Background” và đặt tên là “Metal Extrude L”. Nhấn phím Ctrl – nhấp chuột vào “Metal Left” layer Vector Mask Thumbnail để load vùng chọn và tô màu với 30% màu xám. Chọn Move Tool, giữ phím Alt và nhấn Down Arrow trên bàn phím để đẩy layer xuống 2px.

Bước 32: Extrude Metals

Chọn Rectangular Marquee Tool, hãy chắc chắn “Metal Extrude R” layer được chọn trong Layers Panel. Tạo vùng chọn như trong hình ảnh dưới đây cho mỗi một phần của Metal bên đó và nhấn Backspace để xóa các pixels (kích thước) không mong muốn. Sau đó, gắn Gradient Overlay Layer Style vào “Metal Right” layer và sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Normal, Opacity => 60%, Gradient => Black, White, Style => Linear, Angle => -59 và Scale = > 10.

Bước 33: Legs

Làm cho “Right Legs” và “Left Legs” layer có thể nhìn thấy được. Chọn “Left Legs” layer, nhấn phím Ctrl + T, cài đặt Reference Point Location sang Middle Left và cài đặt Vertical Sknew lên 45. Sau đó, lặp lại tương tự với “Right Legs” Layer. Chọn cả 2 layer Legs trong Layers Panel, nhấn phím Ctrl + T và cài đặt Rotation lên 31 độ. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ có góc bên phải khớp với phần nhô ra của Legs.

Bước 34: Extrude Legs

Tạo một layer mới bên dưới “Right Legs” layer và đặt tên là “Legs Extrude”. Bây giờ, nhấn Ctrl- nhấp chuột vào Thumbnail của “Right Legs” để load vùng chọn. Sau đó, giữ phím Shift, Ctrl- nhấp chuột vào thumbnail của “Left Legs” layer để thêm vào cùng chọn. Tô màu vùng chọn với 30% màu xám. Chọn Move Tool và giữ phím Alt, nhấn Left Arrow trên bàn phím hai lần để đẩy Legs sang trái 2 px.

Bước 35: Legs

Chọn ba Legs layer trong Layers Panel. Nhấn Ctrl + T, xoay 14 độ và gắn vào. Sau đó, nhấn Ctrl + T một lần nữa và thiết lập Vertical Scale lên 60%, gắn vào và đặt Legs như trong hình dưới đây.

Bước 36: Tổ chức các lớp

Kéo “còn lại Chân” và “Chân extrude” lớp ngay phía trên nền trong Panel Layers.

Bước 37: Thêm vào Một số Style

Bây giờ, gắn Gradient Overlay Layer Style vào “Right Legs” layer, sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Multiply, Opacity => 70%, Gradient => Black, White, Angle => -90.

Bước 38: Reflection

Sao chép “Metal Right” layer và đặt tên là “Metal Ref”. Drag nó ở trên “Top Extrude” layer trong Layers Panel, thiết lập Layer Opacity lên 20%. Gắn Gaussian Blur với một Raidus 2 pixel.

Bước 39: Background

Tạo một layer mới phía trên Background, đặt tên là “BG” và tô màu # 8ec0d4. Gắn Gradient Overlay vào, sử dụng các cài đặt này: Blend Mode => Overlay, Opacity => 25, Graident => Black, White, Reverse => Checked, Style => Radial, Scale => 150.

Bước 40: Shadow

Nhấn Ctrl- nhấp chuột vào thumbnail “Metal Left” layer để load vùng chọn. Nhấn phím Ctrl + Shift + nhấp chuột vào các Thumbnail của “Middle” và của “Metal Right” layer để bổ sung chúng vào vùng chọn. Tạo một Layer mới bên trên “Bg” Layer, gọi tên là “Shadow” và tô màu vungd chọn thành màu đen. Drag Shadow bên dưới như hình phía dưới. Sau đó, vào Filter> Blur> Surface Blur và gắn Radius 30 pixel và Treshold 140 level vào.

Bước 41: Hoán tất

Cuối cùng, chúng ta cần tạo một vài nét vẽ cuối trên Metal Parts. Nhấp chuột 2 lần lên Thumbnail của “Left Legs” Layer và thiết lập màu sắc # 666.666. Sau đó, vào “Metal Layer” và gắn Gradient Overlay vào, sử dụng các cài đặt: Blend Mode => Normali Opacity => 50%, Gradient => Silver, Style => Reflected, Angle => 180 độ và Scale => 75%.

Kết thúc

Chúc mừng
Và đây là hình ảnh cuối cùng của sản phẩm mà tôi đã tạo ra. Hy vọng bạn thích và có thể tạo ra một sản phẩm cho riêng mình.

Dịch và biên tập từ:PsAwesome

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: