Home > Photoshop > 60 Photoshop Actions Hữu Ích Cho Thiết Kế Ảnh

60 Photoshop Actions Hữu Ích Cho Thiết Kế Ảnh

Photoshop Action là một chuỗi nhiệm vụ mà bạn đọc lại trên từng tập tin riêng lẻ hoặc một nhóm tập tin, chuỗi nhiệm vụ bao gồm các commands, palette options, tool actions v.v…
Đôi khi, việc chỉnh sửa các bức ảnh có thể mất rất nhiều thời gian, đặc biệt, nếu bạn là người mới sử dụng Photoshop. Đấy là lý do tại sao tôi đã sưu tập một số photoshop action tốt nhất có thể giúp các bức ảnh của bạn trông chuyên nghiệp hơn với chỉ vài cái nhấp chuột.

Dưới đây là 60 Photoshop Action rất hữu ích giúp các bức ảnh của bạn nổi bật hơn. Các action được download miễn phí. Như vậy, bạn có thể dùng thử và xem action nào sẽ phù hợp với các hình ảnh của mình.

Red Action

Leaf Textures
Source

Action Set 1

Leaf Textures
Source

Photoshop action 2.04

Leaf Textures
Source

Amatorka Action 2

Leaf Textures
Source

Photoshop action 2.05

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 004

Leaf Textures
Source

Photoshop Action: Diabolic

Leaf Textures
Source

photoshop actions – 26

Leaf Textures
Source

First action

Leaf Textures
Source

Photoshop Action: Regressive N

Leaf Textures
Source

PhotoShop action 03

Leaf Textures
Source

Oracle Action

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 05

Leaf Textures
Source

Photoshop Action Set o1

Leaf Textures
Source

PHOTOSHOP: BLENDING ACTION 2

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 2

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 22

Leaf Textures
Source

photoshop action – 74

Leaf Textures
Source

Pencil Draw Photoshop Action

Leaf Textures
Source

Oscar Pilch Photoshop Action 1

Leaf Textures
Source

Photoshop Action Set o2

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 4

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 9 Pack

Leaf Textures
Source

Action

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 9

Leaf Textures
Source

Action 8

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 8

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 18

Leaf Textures
Source

Photoshop Action: Coffee

Leaf Textures
Source

photoshop actions – 25

Leaf Textures
Source

HDR Fake Action

Leaf Textures
Source

photoshop actions – 95

Leaf Textures
Source

Photoshop Action-Nature Colors

Leaf Textures
Source

Photoshop Action – Color 024

Leaf Textures
Source

Photoshop Action: Frost Bite

Leaf Textures
Source

Retro Action

Leaf Textures
Source

Photoshop Action

Leaf Textures
Source

photoshop actions – 96

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 10

Leaf Textures
Source

Photoshop Action Set 4

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 3

Leaf Textures
Source

PhotoShop action 06

Leaf Textures
Source

Photoshop Action Set o4

Leaf Textures
Source

photoshop actions – 67

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 21

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 5

Leaf Textures
Source

sa-cool action 2.02 Retro

Leaf Textures
Source

Photoshop Action – Bright Eyes

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 02

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 8

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 18

Leaf Textures
Source

PhotoShop action 07

Leaf Textures
Source

sa-cool action 1.06

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 10

Leaf Textures
Source

PhotoShop action 05

Leaf Textures
Source

PhotoShop action 04

Leaf Textures
Source

Sharp Action-Photoshop action

Leaf Textures
Source

Photoshop Action 25

Leaf Textures
Source

Fallen Action

Leaf Textures
Source

Photoshop Dream Blur Action

Leaf Textures
Source

Dịch và biên tập từ: NaldzGraphics

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: