Home > Photoshop > Thiết Kế Dây Cáp USB Trong Photoshop

Thiết Kế Dây Cáp USB Trong Photoshop

Pen Tool trong Photoshop là một công cụ thực sự mạnh mẽ và có thể tạo ra những điều bất ngờ; thậm chí là các bức ảnh trông rất hiện thực. Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ chứng mình làm thế nào để tạo ra một bức ảnh dây cáp USB hiện thực trong Photoshop.

Bước 1

Mở một document mới có kích thước1000 x 1000 pixel, Độ phân giải: 72 dpi. Document đã được tạo ra sử dụng khoảng 60 layer. Việc tổ chức là then chốt. Tôi đã tạo ra 4 folder để tổ chức các layer của mình. Hãy xem hình ảnh bên dưới.


Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P), vẽ các hình dạng (shape) bên dưới. Tạo ra các layer mới cho mỗi phần của bản vẽ.


Bước 3

Sử dụng các Layer Styles sau đây cho các phần được liệt kê.


Bước 4

Copy Layer Style này & áp nó vào 3 layer vẽ tay khác. Đối với mỗi layer, bạn cần phải thay đổi góc của Gradient Overlay, Đối với Shape 2, sử dụng góc 59 độ, shape 3 & 4, sử dụng góc 51 độ. Hãy xem hiệu ứng hoàn chỉnh dưới đây.


Bước 5

Bây giờ tạo ra mặt trong của phần đầu (head). Một lần nữa, bạn lại sử dụng Pen Tool. Xem hình phía dưới.


Bước 6

Bổ sung các chi tiết cho phần đầu của dây cáp USB. Nhấn phím Ctrl + nhấp vào hình thu nhỏ của Layer trong phạm vi được vẽ 1(xem bước 2), vào Edit> Strocke, Chiều rộng – 3px, Màu sắc – màu trắng, Địa điểm – trung tâm. Bây giờ chúng ta vào Filter>Blur>Gaussian Blur, Bán kính – 0.6 px. Sử dụng Eraser Tool (E), Brush Size – 100, Opacity – 50%, Flow – 100%. Xem hình phí dưới.


Bước 7

Sử dụng Pen Tool và vẽ một shape như hình phía dưới, sau đó gắn vào các layer styles sau.


Bước 8

Sử dụng Pen Tool và tạo ra một shape như hình này, nếu bạn gặp vấn đề khi tạo shape bên phải, bạn cũng có thể sử dụng Add Anchor Point Tool và Direct selection tool để điều chỉnh. Bạn còn có thể sử dụng Rounded Rectangle tool (U) để tạo ra shape này, sau khi bạn đã tạo ra shape, nhấn phím Ctrl + T để chuyển đổi nó. Khi hoàn thành gắn nó vào các layer styles sau.


Bước 9

Nhấn phím Ctrl + Nhấp chuột vào hình thu nhỏ (thumbnail) của Layer mà chúng ta vừa tạo ra, Tạo một layer mới, vào Select > Modify > Contract, Contract có kích thước 1px. Tô Layer này với màu trắng. Bây giờ hãy theo dõi các kiểu dáng Layer này. Xem hình dưới đây.


Bước 10

Tạo một folder mới, đặt tên là “Head” như tôi đã mô tả lúc trước, trong bước 1 và đặt tất cả các layer này vào đó. Bây giờ tạo một layer mới bên dưới folder “Head”. Sử dụng công cụ Pen Tool và tạo ra 3 shape như hiển thị bên dưới. Tạo một layer mới cho mỗi phần của bản vẽ.


Bước 11

Copy kiểu dáng Layer này & paste nó vào 2 phần khác, thay đổi Gradient Overlay Angle. Đối với ‘Phần 2’ thay đổi Angle lên 35 độ và ‘phần 3’ sử dụng góc 13 độ


Bước 12

Bây giờ là lúc để bổ sung một số đường line bên cạnh ‘body – cơ thể’. Tạo một Layer mới và đặt tên là ‘Line’. Sau đó, tạo ra nhiều bản sao như hình dưới đây.

Bước 13

Sau khi tạo các bản sao của các đường line, chọn tất cả các layer ‘Line’ và nhấn phím Ctrl + E để Merge (hợp nhất) các layer. Nhấn phím Ctrl + Nhấp chuột vào hình thu nhỏ của layer “Line ‘và tạo vùng chọn lựa. Tạo một layer mới, Tô màu trắng cho phần lựa chọn.


Bước 14

Sử dụng Rounded Rectangle tool để tạo ra một shape như hình được mô tả dưới & làm theo các chỉ dẫn.


Bước 15

Bổ sung nhiều chi tiết hơn nữa cho phần ‘Body’. Sử dụng Elliptical Marquee tool (M) và tạo ra một shape như hình được mô tả phía dưới, sau đó gắn các kiểu dáng layer vào


Bước 16

Sử dụng Pen Tool, tạo một shape như được mô tả phía dưới và sau đó làm theo hướng dẫn.


Bước 17

Làm cho phần ‘Body’ nổi bật hơn một chút. Bạn có thể vẽ các shape, sử dụng Pen Tool và bổ sung một Gaussian Blur.


Bước 18

Bây giờ hãy tạo ra ‘Head Wire’, sợi dây kết nối phần đầu với phần dây. Hãy sử dụng pen tool và làm theo hướng dẫn phía dưới.


Bước 19

Bổ sung một chút chi tiết cho layer ‘Wire’, tạo một layer mới. Nhấn phím Ctrl + Nhấp chuột vào thumbnail của layer ‘Wire’, tô màu trắng cho phần lựa chọn, dùng Eraser tool, brush size 35px (sử dụng bút vẽ mềm), Opacity 50%, và làm theo chỉ dẫn phía dưới.


Bước 20

Sử dụng Pen Tool một lần nữa và tạo ra shape như được hiển thị phía dưới


Bước 21

Làm tăng thêm một số điểm nổi bật cho phần này.


Bước 22

Sử dụng các phương pháp mà chúng tôi đã chỉ ra trước đó để tạo ‘Back Side- phía sau’ của dây cáp USB.


Bước 23

Bổ sung một vài nét vẽ trước khi hoàn thành. Chọn tất cả các layer của dây cáp USB ngoại trừ Background layer. Right click > Duplicate. Bây giờ hợp nhất (merge) tất cả các layer đã được sao chép. Kéo layer này lên trên cùng. Nhấn Ctrl + Nhấp chuột vào thumbnail của layer để tạo ra vùng chọn, tô màu vùng chọn thành màu đen, vào Filter> Noise> Add Noise. Tổng số 23.62 % trên Gaussian và Monochromatic. Thay đổi Layer Blending mode sang Overlay & Opacity lên 10%.
Ngoài ra, bạn có thể tạo ra một shadow của USB này ở phía cuối.


Kết luận

Khi được sử dụng đúng cách, Pen tool có thể là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các đồ vật trong Photoshop. Hy vọng rằng, hướng dẫn này sẽ mang tới cho bạn một số hiểu biết sâu sắc để bạn có thế sử dụng Pen tool, kết hợp với các layer style để tạo ra các thiết kế hấp dẫn, thú vị trong Photoshop.

Dịch và biên tập từ: Psd.Tutsplus

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: