Home > Photoshop > Tạo Chữ Gấp Theo Phong Cách Cổ Điển

Tạo Chữ Gấp Theo Phong Cách Cổ Điển

Xem trước thiết kế

Nhấn vào hình bên dưới để xem sản phẩm cuối cùng
Kích thước đầy đủ.

Preview

Tài nguyên sử dụng để thiết kế

Lưu ý: để dùng Guide trong Photoshop, bạn chắc chắn mình đã chọn View > Show > Guides. Để tạo Guide, bạn chọn View > Rulers (Ctrl + R). Kéo thả đường Guide dọc từ Ruler phía tay trái, với Guide ngang thị bạn kéo thả từ Ruler phía trên.

Bước 1: Công tác chuẩn bị bên ngoài trước khi thiết kế

Để tạo ra mẫu văn bản bằng giấy gấp, chúng tôi muốn quan sát thực tế chúng trông ra sao. Phương pháp này giúp chúng tôi giảm bớt thời gian hình dung.

Đầu tiên chuẩn bị một mẫu giấy kích thước 8.5” x 11” (inch) và cắt thành những dải băng đều nhau.

Working away from the computer

Và bắt đầu gấp chúng thành chữ cái với góc là 90o. Chữ N thì tôi không đủ giấy nên tạm thời để như vậy.
Và đây là sản phẩm:

Working away from the computer

Bước 2: Bắt đầu tạo sản phẩm thiết kế

Bây giờ chúng ta có một ý tưởng chung về cách gấp giấy, chúng ta sẽ đi vào Photoshop và tạo một tài liệu mới có kích thước 1.200 x 600px (pixel)

Tôi dùng font Futura Bold.

Working away from the computer

Bước 3: Thêm màu sắc cho thiết kế

Tiếp theo chúng ta thêm màu sắc cho từng ký tự. Thông số màu sắc cho các ký tự:

  • D: #00AEB7 (blue)
  • E: #FF9900 (orange)
  • S: #BA0000 (red)
  • I: #01AD4E (green)
  • G: #FEDE58 (light yellow)
  • N: #FF99AB (pink)

Tất nhiên, chúng ta sẽ thay đổi màu của chữ “INSTRUCT” thành màu nâu (#3B2601).

Adding color

Bước 4: Thiết kế những đường “Guide” cho ký tự D

Bắt đầu với chữ D, hãy tạo nho1mm mới (Layer > New > Group). và tôi đặt tên nhóm (folder) là “D”.

Tiếp theo tạo Layer mới (Ctrl/Cmd + Shift + N) trong nhóm (folder) “D”.

Tiếp theo chúng ta dùng “Guide” trong Photoshop để định hướng những nét gấp cho ký tự. Tôi muốn có những Guide trên, dưới, trái, phải và bên trong phía bên trái chữ cái D

Guiding the "D"

Bước 5: Tạo mẫu thiết kế

Tất cả các mẫu giấy gấp đều có độ rộng bằng nhau. Chúng ta bắt đầu với công cụ Rectangular Marquee Tool (M).

Giữ phím Shift và kéo chuột để tạo vùng chọn hình vuông, hãy tạo một hình vuông bên trái của “D”

Tạo Layer mới (Ctrl/Cmd + Shift + N) và tô (Edit > Fill) màu đen (#000000).

Đảm bảo luôn giống nhau về kích thước, chúng ta sẽ di chuyển khối vuông này bằng công cụ Move (V).

Creating the template

Bước 6: Thiết kế Guide cho ký tự “D”

Bây giờ chúng ta đã có mẫu, kéo khối vuông tới 4 góc và thêm những đường Guide cho giống hình phía dưới.

Adding more guides to the "D"

Bước 7: Thiết kế khung “D”

Bây giờ chúng ta đã định hình xong chữ cái D. Sử dụng Rectangular Marquee Tool (M) tạo vùng chọn theo các guide chúng ta đã thêm, tô cho chúng màu xanh (#00AEB7).

Bây giờ chúng ta có thể cắt những phần dư thừa của ký tự D.

Subtracting from the "D"

Bước 8: Thiết kế chữ cái “D”

Chúng ta bắt đầu tạo hình chữ cái D, cắt những góc dư thừa như bên phải để tạo nét gấp như mẫu ta đã xếp.

Shaping the "D"

Dùng Polygonal Lasso Tool (L), tạo vùng chọn và cắt góc phía trên.

Shaping the "D"

Tương tự thao tác với góc phía dưới

Shaping the "D"

Shaping the "D"

Bước 9: Thiết kế phần dư

Giống như chữ cái ta đã gấp, chúng ta tạo những nét gấp dư thừa trên sản phẩm.

Dùng Rectangular Marquee Tool (M), Tạo vùng chọn hình chữ nhật phía trên chữ “D”. và tô vùng chọn (Edit > Fill) bằng màu xanh (#00AEB7).

Adding imperfections

Làm tương tự cho phía dưới và cùng tô với màu xanh (#00AEB7).

Adding imperfections

Bước 10: Thiết kế Guide cho ký tự “E”

Chúng ta sẽ tạo bóng và chất liệu cho những thành phần của ký tự sau, Tiếp tục với ký tự bên cạnh. Tạo một nhóm (folder) mới (Layer > New > Group), gọi là “E” và tạo Layer mới (Ctrl/Cmd + Shift + N) trong nhóm (folder) vừa tạo.

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hình vuông mà ta tạo ra cho “D” để đảm bảo rằng các ký tự có chiều rộng nhất quán.

Từ khi ta tạo ra các Guide cho “D”, phần trên và dưới chữ cái E đã hoàn chỉnh. Nhưng có một vài vấn đề phẫn giữa.

Di chuyển khối vuông và đặt nó ở trung tâm (trong hình). Thêm 2 Guide phía trên và dưới.

Ngoài ra cũng thêm một guide nơi phần giữa của chữ E kết thúc.

Adding guides to the "E"

Bước 11: Tô màu thiết kế

Chọn Layer mới tạo trong nhóm (folder) “E”. Dùng màu cam (#FF9900) và tô màu xung quanh ký tự E như hình dưới.

Adding guides to the "E"

Bước 12: Thiết kế khối “E”

Giống bước 8 và 9, chúng ta cắt góc và thêm những phần dư cho chữ cái E như hình dưới đây.

Shaping the "E"

Bước 13: Thiết kế chữ “S”

Tạo nhóm (folder) mới với tên là “S” và một Layer mới trong đó. Chọn vùng chọn xung quanh chữ S và tô cho nó màu đỏ với thông số (#BA0000).

Creating the "S"

Bước 14: Thiết kế phần thô cho “S”

Sử dụng Rectangular Marquee Tool (M), chọn hai khu vực giữa của “E”, và sau đó nhấn phím Delete để xóa. Điều này sẽ cho chúng ta ba thanh ngang với chiều rộng tương tự như “E”.

Roughing out the "S"

Step 15: Tạo khối “S”

Đặt hình vuông lên trên góc trái “S” và thêm một Guide phía tay phải của nó. thao tác tương tự, đặt hình vuông sang góc phải và thêm một guide phía tay trái của nó.

Bây giờ sử dụng Rectangular Marquee Tool (M) để chọn vùng, tô với màu đỏ có thông số #BA0000 giống hình dưới.

Shaping the "S"

Step 16: Tạo hình “S”

Cắt các góc chữ S như hình dưới đây

Rounding out the "S"

Chữ S nhìn có vẻ không được đẹp lắm. Chúng ta sẽ quay lại với nó sau.

Step 17: Không cần thay đổi ký tự “I”

Tạo một nhóm (folder) tên “I” và một Layer mới trong đó. Tạo vùng chọn giống với chữ cái I và tô cho nó màu xanh là cây có thông số (#01AD4E)

No change to the "I"

Step 18: Tạo khối cơ bản cho ký tự “G”

Tạo nhóm (folder) mới cho “G”, và đương nhiên là phải có một Layer mới (Ctrl/Cmd + Shift + N) trong đó. Giống như S, chúng ta bắt đầu tạo vùng chọn từ trên xuống dướ, từ trái qua phải theo đường viền của ký tự “G”.

Với vùng đã chọn, tô màu vàng với thông số (#FEDE58).

Bây giờ thêm Guide vào phía trong tay trái và phải của ký tự

Creating the basic shape of the "G"

Step 19: Shaping the “G”

Điều này sẽ bắt đầu ra tương tự như “D”. Trước tiên, đưa hình vuông bên trái lên trên cùng và thêm một Guide ở phía bên phải của nó.

Tiếp theo, đặt các hình vuông xuống góc dưới bên phải và đặt một guide bên trái. Tạo vùng chọn mà các guide đã tạo bên trong, và sau đó xóa nó đi.

Shaping the "G"

Step 20: Hoàn tất việc tạo khối cho “G”

Để làm kỳ tự chúng ta tạo giống chữ “G”, Sử dụng Rectangular Marquee Tool (M), tạo vùng chọn và xóa bằng phía Delete như hình dưới đây.

Finishing off the "G" shape

Step 21: Tạo hình cho ký tự “G”

Dùng công cụ Polygonal Lasso Tool (L) để tạo vùng chọn, và dùng phía Delete để xóa giốn như hình dưới đây.

Rounding off the "G"

Step 22: Chỉnh sửa lại độ rộng cho ký tự “G”

CÓ vẻ độ rộng ký tự G không giống như mong muốn. Để sửa nó, dùng Rectangular Marquee Tool (M) tạo một vùng chọn như hình dưới

Reduce the width of "G"

Với vùng đã chọn, dùng Move Tool (V), giữ nguyên phím Shift, và di chuyển vùng chọn sang trái.

Reduce the width of "G"

Step 23: Tạo khối cơ bản cho ký tự “N”

Tạo nhóm (folder) mới tên là “N” và một Layer mới nằm trong đó. Tạo một vùng chọn xung quanh N và tô nó màu hồng có thông số (#FF99AB).

Di chuyển hình vuông với Move Tool (V), đặt nó ở góc trên bên trái của ký tự. Thêm một Guide vào phía bên trái và bên phải.

Di chuyển hình vuông với góc trên bên phải, thêm Guide bên trái và bên phải.

Bây giờ chọn phần giữa bằng Rectangular Marquee(M) và xóa nó.

Creating the basic shape for the "N"

Step 24: Tạo thanh bắc ngang cho ký tự N

Sử dụng Rectangular Marquee Tool (M) một lần nữa, chúng ta sẽ tạo ra một vùng chọn xung quanh thân bên phải của “N” và lặp lại việc lựa chọn vào một layer mới bằng cách nhấn Ctrl / Cmd + J.

Nhân đôi và sau đó sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl / Cmd + T) để xoay cho giống hình dưới đây.

Adding the crossbar

Chọn phần phía trên của thanh ngang và dùng công cụ Rectangular Marquee Tool (M) và xóa nó đi.

Adding the crossbar

Step 25: Hoàn tất chữ cái “N”

Nếu bạn nhìn vào thực tế vào nét gấp chữ “N” trong bức ảnh tham khảo, bạn sẽ nhận thấy rằng những nếp gấp ở trên cùng và dưới cùng là không hoàn toàn nằm ngang. Chúng ta sẽ tạo ra những góc như vậy bằng cách di chuyển hình vuông lên góc bên trái trên cùng.

Sử dụng lệnh Free Transform (Ctrl / Cmd + T) và sau đó thêm một Guide ngay chính giữa. Những gì chúng tôi đang làm là thêm một guide tại điểm giữa của hình vuông. Thao tác tương tự cho góc phải bên dưới.

Với Polygonal Lasso Tool (L), xóa các góc như hình dưới

Finishing off the "N"

Step 26: Xóa Layer Text

Bạn có cái gì đó trông khá lộn xộn. Hãy dọn sạch bằng cách xoá bỏ các yếu tố phụ chúng ta không cần.

Cleaning up the text

Step 27: Tạo một nhóm (folder) phía trên “D”

Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu tạo ra những nếp gấp cho chữ “D”. Để tạo ra những nếp gấp, chúng ta sẽ sử dụng các Guide và dùng mô hình để tham khảo.

Creating the folds on the "D"

Có 2 mảnh nằm ngang phía trên “D”. do đó, có bóng đỏ vào 2 mảng chiều dọc.

Để tạo bóng, chọn khu vực ở giữa với Rectangular Marquee Tool (M). Sử dụng Công cụ Gradient (G) có thông số màu từ đen đến trong suốt.

Thử nghiệm nhiều lần đến khi thấy vừa ý. Nếu bạn không thích các gradient bạn đã thực hiện, chỉ cần nhấn Ctrl / Cmd + Z để hủy bỏ nó, và sau đó thử lại.

Để xóa gradient thừa, Ctrl / Cmd + click vào layer “” D, vào Select > Inverse (Shift + Ctrl / Cmd + I) để đảo ngược lựa chọn của bạn, và nhấn phím Delete để xóa.

Creating the folds on the "D"

Step 28: tạo nét gấp cho “E”

Với chữ cái E, chúng ta cần phải tạo 3 phần bóng đỏ như hình dưới.

Creating the folds on the "E"

Step 29: tạo nét gấp cho “S”

Với “S”, phần cong luôn nằm trên đầu, tất cả phần còn lại sẽ bị bóng mờ.

Creating the folds on the "S"

Step 30: Không làm nếp gấp với “I”

No folds on the "I"

Step 31: Tạo nét gấp với “G”

Với “G”, Có 2 đường dọc 2 bên là nằm bên trên, Vì vậy sẽ tạo bóng cho mảng nằm ngang.

Creating the folds on the "G"

Step 32: Tạo nét gấp cho “N”

Với “N”, thân trái nằm dưới thanh ngang và thanh ngang sẽ nằm dưới thân phải.

Creating the folds on the "N"

Step 33: Thay đổi chế độ hòa trộn của bóng

Bây giờ chúng tôi đang đi để thay đổi chế độ hoà trộn của tất cả các Layer. Chỉnh thuộc tính Blending mode của tất cả Layer bóng thành Overlay, ngoại trừ nếp gấp phía bên phải của N là có blending mode là Soft Light.

Overlaying the shadows

Step 34: Thay đổi bề mặt

Các nếp gấp trông khá tốt, nhưng chúng ta muốn có sự khác biệt về bề mặt trước và sau của tờ giấy để tạo cho các ký tự có chiều sâu.

Chọn các mảng gấp bằng Rectangular Marquee với Tool (M) và mở Hue / Saturation image adjustment command (Ctrl / Cmd + U).

Lưu ý: Để chọn được nhiều vùng chọn rời rạc, bạn giữ phím Shift và tạo các vùng cần chọn.

Desaturating the backside of the "D"

Thay đổi Saturation đến -40 và Lightness đến +20. Chúng ta đang sử dụng tùy chọn Lightness trong Hue / Saturation, vì nó chỉ làm màu sắc thay đổi nhẹ.

Desaturating the backside of the "D"

Step 35: Thay đổ bề mặt phần còn lại của ký tự

Áp dụng Hue/Saturation trong Step 34 cho các phần còn lại của ký tự.

Desaturate the rest of the letters

Step 36: Thêm Satin

Click vào layer “” D và vào Layer> Layer Style> Satin. Điều này sẽ làm cho các ký tự sáng lên đổi chút và tạo sữ nổi bật cho khu vực ở giữa của ký tự.

Áp dụng kỹ thuật này cho phần còn lại của các ký tự. Có cách làm nhanh là click chuột phải vào layer “” D, chọn Copy Layer Style, chọn các Layer khác, nhấp chuột phải vào chúng, và sau đó chọn Paste Layer Style từ menu xuất hiện.

Add a Satin layer style

Step 37: Thên Gradient Map

Chúng ta sẽ thêm một số hiệu ứng cho văn bản và hình ảnh của chúng tôi. Trước hết, chúng ta sẽ đi đến Layer> New Adjustment Layer> Gradient Map.

Adding a Gradient Map

Nhấp vào gradient vàng và đỏ đã được cài sẵn và chọn tùy chọn Reverse.

Giảm opacity của layer Gradient Map xuống khoảng 15%. Điều này thực hiện ở Layer trên cùng. Bây giờ làm cho các ký tự có ánh lên một màu vàng nhạt.

Adding a Gradient Map

Step 38: Thêm Hue/Saturation adjustment vào layer

Chúng ta cũng sẽ giảm độ sáng. Vào Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation.

Adding a Hue/Saturation adjustment layer

Adding a Hue/Saturation adjustment layer

Step 39: Tạo cho văn bản một hiệu ứng không đồng đều

Bây giờ sẽ cung cấp cho văn bản của chúng ta một cái nhìn tự nhiên. Trước tiên, hãy chắc chắn rằng foreground và background là màu đen và trắng (nhấn D để thiết lập lại màu sắc của bạn).

Tạo một lớp mới bằng cách nhấn Ctrl / Cmd + Shift + N, sau đó vào Filter> Render> Clouds. Hãy chắc chắn rằng layer này nằm dưới Gradient Map và the Hue Saturation layer. Đặt tên Layer là: grunge texture

Give the text an uneven look

Thay đổi blend mode của Layer mới này thành Overlay và giảm Opacity xuống còn 50%.

Give the text an uneven look

Step 40: Thêm chất liệu cho nền

Mở chất liệu giấy và đưa vào trong Photoshop

Ngoài ra, hãy sử dụng chất liệu giấy của chính bạn, hoặc xem thêm ở Freebies section.

Vào Image > Image Rotation > 90o CCW.

Vào Image > Image Size và thay đổi width thành 1200px để làm chất liệu giống với tấm bạt.

Với chất liệu giấy vừa làm được, copy và paste và chắc nó nằm phía dưới Layer “grunge texture”, đặt tên là paper texture 1

Thay đổi blend mode của Layer “paper texture” thành Overlay và sau đó mở Levels image adjustment dialog window (Ctrl/Cmd + L). Thay đởi những lựa chọn trong đó cho đến khi bạn thấy giống hình bên dưới.

Adding a background texture

Step 41: Điểu chỉnh chất liệu

Mở Hue/Saturation (Ctrl+u) và giảm Saturation xuống -40. Giảm opacity của Layer này xuống khoảng 50%.

Adjusting the texture

Step 42: Thêm chất liệu thứ 2

Nhân đôi layer “paper texture” bằng Ctrl/Cmd + J và di chuyển nó nằm dưới các ký tự.

Thay đổi blend mode thành Multiply và giảm opacity xuống còn 20%.

Adding a second texture

Step 43: Thêm hình minh họa

Đối với hiệu quả nghệ thuật và đưa mắt nhìn của người xem về phía trung tâm các mảnh ghép, chúng ta làm tối các cạnh của tấm bạt, tạo ra một số họa tiết giả. Nhấp vào Rectangular Marquee Tool (M) trên bảng Tools,và trong thanh tùy chọn, thay đổi Feather thành 50px. Click và kéo một vùng chọn xung quanh toàn bộ khung (hoặc nhấn Ctrl / Cmd + A).

Vào Select> ngược và tô màu đen (# 000000).

Thay đổi blending mode của Layer này thành Overlay.

Adding a vignette

Step 44: Điều chỉnh chất liệu

Bạn có thể dùng nhiều chất liệu giấy khác.

Tiếp theo, tôi giới thiệu cho các bạn những chất liệu khác để tạo ra những sắc thái khác nhau. Thử các chất liệu khác nhau để tạo ra cái gì đó của riêng bạn.

Final adjustment

Tổng kết

Trong hướng dẫn này Photoshop, tôi chỉ cho bạn làm thế nào để tạo ra một kiểu chữ giấy gấp thú vị. Trước tiên, chúng tôi tạo ra một mô hình thực của văn bản, mà tôi hy vọng cho bạn thấy giá trị của việc có một tài liệu tham khảo trước khi bắt đầu công việc.

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật Photoshop đơn giản như: tạo vùng chọn thủ công bằng cách sử dụng Lasso của Photoshop và các công cụ Marquee. Để thực hiện chính xác hơn và đồng nhất hơn cho các chữ cái, chúng tôi tạo ra một mẫu hình vuông và sử dụng một số lượng lớn các Guide Photoshop. Để hoàn tất việc ghép mảnh, chúng tôi điều chỉnh các thuộc tính của layer để cung cấp cho thiết kế một cái nhìn cổ điển.

Preview

Tải file gốc

Dịch và biên tập từ: Designinstruct

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: