Home > Photoshop > Hiệu Ứng Chữ 3D

Hiệu Ứng Chữ 3D

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ tạo ra hiệu ứng 3D cho text. Bắt đầu công việc của bạn với việc tạo ra một tập tin mới có kích thước 1280 × 1024 px và 72 dpi.

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng Rectangle Tool (U) để vẽ nền của bức tranh.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Tạo Layer mới và điều chỉnh trong Layers’ palette
Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Sử dụng Custom Shape Tool (U), cố gắng thể hiện sao cho các tia đi từ phía trung tâm hình.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Sử dụng Convert Point Tool (giữ phím SHIFT) và nhấn CTRL+T, Trong khi đang dùng Maintain aspect ratio để tập hợp các tia về phía trung tâm tấm hình.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số layer: Opacity 70%, Fill 0%
Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Tạo layer mới, chọn brush và chỉnh màu đen, Brush Tool (B) (Opacity: 10%) để làm tối đường viền tấm hình.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo chữ STYLE với mỗi từ là một layer riêng biệt.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Chỉnh thông số Free Transform cho mỗi từ, thay đổi hình dạng giống như hình phía dưới:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Merge các layer có chứa các chữ “STYLE”. Nhấn nút Ctrl, chọn các Layer và sau đó nhấn Ctrl + E. Lúc này chúng ta sẽ giữ nút CTRL và Alt, sau đó bấm nhiều lần nút mũi tên (trên bàn phím).

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Merge tất cả Layer, ngoại trừ Layer trên cùng (layers có chứa chữ Style
Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Blending Options>Stroke

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Merge the layer này với các thông số trên. Tạo Layer mới, giữ nguyên CTRL và chọn 2 layer, sau đó nhấn phím CTRL + E.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Trên Layer này, tao sử dụng Burn Tool (O) để thêm một vào bóng đổ “shadows” trên các bộ phận của chữ.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Trên cùng Layer này, ta sử dụng Dodge Tool (O) để vẽ một vài đường ánh sáng.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Định những thông số sau đây cho layer trên cùng có chứa các chữ cái.
Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Blending Options>Stroke

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Chọn Line Tool (U) to tại đường thẳng dọc màu trắng, thể hiện đường viền cho những khối trong chữ cái.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Chọn Pen Tool (P) và vẽ một dải băng màu đen, Sau đó áp dụng Convert Point Tool để tạo hình dáng thích hợp.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Layer: Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Sử dụng công cụ vừa rồi để làm giống hình sau:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Layer: Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Vẻ dải băng thứ ba:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Layer: Blending Options>Gradient Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số Gradient:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Nhóm tất cả Layer có chứa dải băng thành một Group (chọn các Layer cần thiết và nhấn Ctrl+G). Copy nhóm vừa rồi và xóa toàn bộ hiệu ứng của các Layer. Sau đó sử dụng Free Transform để làm giống hình bên dưới:

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Merge các nhóm “group” có chứa dải băng đen và nhấn Ctrl+E. Thể hiện bóng đổ bằng cách chọn vùng chọn của phần dưới chữ cái sau đó xóa những phần không cần thiết của dải băng đen.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Tạo Layer mới và dùng Brush để vẽ những đường trang trí như ảnh phía dưới

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Thông số layer: Blending mode-Overlay

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Tạo một lớp mới và sử dụng cùng một Brush để vẽ thêm một đường nét (màu trắng) như hình phía dưới.

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Chọn hiệu ứng sau cho Layer: Filter>Blur>Gaussian blur

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Chỉnh lại thông số cho layer: Fill 50%

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Sử dụng Pen Tool (P) Convert Point Tool để tạo vòng, bạn có thể vẽ thêm tùy ý muốn với thông số màu là: #545E4E

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Create a Spectacular Style Text Effect in Photoshop CS3

Advertisements
Categories: Photoshop
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: